Digitale Læremidler for Kunnskapsløftet

Kunnskap.no er et interaktivt nettbasert læringsmiljø for elever og lærere. Over 900 skoler og 100.000 elever har tilgang til nettressursene på Kunnskap.no.

Fikk latterkrampe da han hørte seg selv

Fikk latterkrampe da han hørte seg selv

Ikke bare alvor når barna i Villa Villekulla jobber med språkutvikling.

Les Mer...
Varm velkomst

Varm velkomst

Det kan være vanskelig å få venner uten å ha et felles språk. På Rothaugen skole i Bergen får nyankomne minoritetsspråklige elever faddere første skoleuke.

Les Mer...
Innholdsrike fagpakker – realfag og språk

Innholdsrike fagpakker – realfag og språk

Helt nye VGS-pakker i realfag og språk med selvrettende digitale læremidler som engasjerer og motiverer.

Les Mer...
Mer norsk på Stovner

Mer norsk på Stovner

Går nye veier for å styrke norskferdighetene blant ansatte.

Les Mer...
Kurs i bruk av digitale læremidler på Kunnskap.no i Bergen 7. januar

Kurs i bruk av digitale læremidler på Kunnskap.no i Bergen 7. januar

Generelt kurs i bruk av digitale læremidler på Kunnskap.no. Gjennomgang av innhold og metodikk. Alle fag i grunnskolen 1.-10. med hovedfokus på språk og realfag.

Les Mer...
Trener følelser med Trollord

Trener følelser med Trollord

«Følelsesladde» oppgaver i ny film om spesialundervisning.

Les Mer...

Nyhetsbrev