Digitale Læremidler for Kunnskapsløftet

Kunnskap.no er et interaktivt nettbasert læringsmiljø for elever og lærere. Over 900 skoler og 100.000 elever har tilgang til nettressursene på Kunnskap.no.

Kurs i Stavanger 3. juni

Kurs i Stavanger 3. juni

CyberBook inviterer gamle og nye brukere av Kunnskap.no til innføringskurs for grunnskolen 3. juni. Påmelding pågår.

Les Mer...
Innholdsrike fagpakker – realfag og språk

Innholdsrike fagpakker – realfag og språk

Helt nye VGS-pakker i realfag og språk med selvrettende digitale læremidler som engasjerer og motiverer.

Les Mer...
Mer norsk på Stovner

Mer norsk på Stovner

Går nye veier for å styrke norskferdighetene blant ansatte.

Les Mer...
Bergen 25. april: Målrettet opplæring i grunnleggende norsk

Bergen 25. april: Målrettet opplæring i grunnleggende norsk

Hvordan kartlegge elever? Hvordan undervise grunnleggende norsk på en systematisk måte? Og hvordan jobbe med uttale og muntlige aktiviteter?

Les Mer...
Oslo 23. mai: Målrettet opplæring i grunnleggende norsk

Oslo 23. mai: Målrettet opplæring i grunnleggende norsk

Hvordan kartlegge elever? Hvordan undervise grunnleggende norsk på en systematisk måte? Og hvordan jobbe med uttale og muntlige aktiviteter?

Les Mer...
Trener følelser med Trollord

Trener følelser med Trollord

«Følelsesladde» oppgaver i ny film om spesialundervisning.

Les Mer...