Administratorrollen

Både på skoler med og uten Feide kan det være nødvendig å administrere skolens brukere.

Les mer...

Lærerrollen
Når du logger deg på som lærer på portalen, kan du se hva elevene har jobbet med, hvor lenge de har vært inne og hvordan de har løst oppgavene.
Les mer...