Universell Matematikk Ungdom

Produkt: Lisens, 1 år kr. 640,-

Animasjoner forklarer matematikken

Sliter du med matematikken? Eller har du behov for å bryne deg på vanskeligere oppgaver? Universell Matematikk Ungdom er din digitale hjelpelærer. Gjennom hundrevis av visuelle animasjoner får du forklart metodene og begrepene som skal til for å løse matematiske oppgaver innen temaene:

  • Algebra og funksjoner
  • Brøk
  • Prosent
  • Geometri
  • Statistikk og sannsynlighet
  • Tall og tallregning

Oppgaver og spill

Til alle animasjonene følger det en rekke oppgaver og spill som gir trening i bruk av metodene og tester forståelsen. Universell Matematikk Ungdom dekker alle læreplanmålene for ungdomsskolen.

Ungdom
Innhold/kapittel
Negative tall Prøv her...
Å regne med enkle algebraut ... Prøv her...
Enkle likninger Prøv her...
Grafen til lineære funksjoner Prøv her...
Figurer du ser Prøv her...
Speiling og rotasjon Prøv her...
Koordinatsystemet Prøv her...
Gjennomsnitt og median Prøv her...