Sikkerhet

CyberBook AS drifter, vedlikeholde og oppdatere tjenesten slik at formålet med tjenesten er oppfylt så lenge du har abonnement. Tjenesten er tilgjengelig til alle døgnets tider hele året. CyberBook garanterer en oppetid på 99%.