Kjøpsbetingelser

Registrering

I forbindelse med den første bestillingen må du registrere deg som kunde hos CyberBook. Vårt kunderegister er konfidensielt, og vi utleverer ikke opplysninger om kunder til andre. Nettbutikken gjelder for privat- og bedriftskunder, ikke skoler.

Pris

CyberBook tar forbehold om eventuelle trykkfeil i nettbutikken. Prisene er oppgitt inkl. mva.

Faktura

Varer bestilt gjennom vår nettbutikk betales med kredittkort. Ved bestilling sender CyberBook et velkomstbrev med brukernavn og passord til e-postadressen du oppga i nettbutikken. Leveringstiden er 5 virkedager.

Lovregler

Kjøp hos CyberBook AS er omfattet av gjeldende regler for handel. Vi gjengir her en gjennomgang av sentrale rettigheter utarbeidet av forbrukerombudet.

FORBRUKERHANDEL PÅ INTERNETT- AVTALEVILKÅR I STANDARDKONTRAKTER - ANGRERETT/REKLAMASJON

ANGRERETT - angrerettloven av 21.desember Nr.105 2000

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrerettskjemaet senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

REKLAMASJON - kjøpsloven av 13.mai Nr. 27 1988

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§ 30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.