• Matematikk 5-7 - skoleavtale
 • Matematikk 5-7 - skoleavtale
 • Matematikk 5-7 - skoleavtale
 • Matematikk 5-7 - skoleavtale
 • Matematikk 5-7 - skoleavtale
 • Matematikk 5-7 - skoleavtale
 • Matematikk 5-7 - skoleavtale
 • Matematikk 5-7 - skoleavtale
 • Matematikk 5-7 - skoleavtale
 • Matematikk 5-7 - skoleavtale
 • Matematikk 5-7 - skoleavtale
 • Matematikk 5-7 - skoleavtale

Matematikk 5-7 norsk, ukrainsk og russisk

 • Alle fagtekster er oversatt til ukrainsk og russisk og lest inn med naturlig tale.
 • Etter hver fagtekst er det interaktive- og selvrettende oppgaver.
 • Eleven gis tospråklig fagopplæring ved sømløst bytte mellom norsk-, ukrainsk- og russisk tekst og tale. 
 • Oppgavene er på norsk.
 • Gode resultatoversikter for både elev og lærer viser oppnådd kompetanse
Målform
Type lisens
120 kr
Eksklusive MVA
Antall

Minstekvantum for dette produktet er 10.

 

Personvern

 

Kjøpsbetingelser

Beskrivelse

Matematikk 5-7

En heldigital matematikkressurs tilgjengelig på norsk, ukrainsk og russisk!

Oversatt og tilrettelagt av Olena Ivashkina og Irina Reitan

ÅPNE KAPITLER MATEMATIKK 5 UKRAINSK OG RUSSISK

ÅPNE KAPITLER MATEMATIKK 6 UKRAINSK OG RUSSISK

ÅPNE KAPITLER MATEMATIKK 7 UKRAINSK OG RUSSISK

GRATIS UTPRØVING MED ELEVER

Matematikk 5-7 er et motiverende nettbasert læremiddel som henter eksempler fra elevens verden. De mange animasjonene gjør det lett for elevene å se visuelt hvordan de skal løse matematiske oppgaver. 


• Elevene kan enkelt veksle mellom norsk, ukrainsk og russisk.

• All tekst er oversatt av fagpersoner. Lyd tilgjengelig med naturlig tale på alle språk!

• Tilpasset kompetansemålene i ny læreplan.

Enkel inkludering - alle benytter samme læremiddel

Elevene jobber med samme ressurs, men eleven får tilpasset tekst og tale til ønsket språk. Underveis i oppgavene kan eleven enkelt bytte mellom språkene og lære seg tekst, uttale på norsk.

Matematikk 5-7 inneholder mange varierte oppgaver, både for selvstudie og oppgaver som krever samarbeid. Gjennom språktilpasningen kan norske og ukrainske elever enkelt samarbeide, utforske og spille sammen. Dette gjør inkluderingen enklere og styrker språkinnlæringen.


Matematikk 5-7 er utviklet av CyberBook.


FÅ GRATIS UTPRØVING HER! KATALOG (PDF) 

Matematikk 5-7 - fagfornyelsen er et læremiddel utviklet med fokus på resonnering og utforsking. Hvert matematiske tema starter med undringsbilder og spill. Elevene får så mulighet til å bruke det de har lært i varierende oppgavetyper og problemstillinger. Til slutt får elevene testet hva de har lært ved å løse praktiske oppgaver og en "Hva har jeg lært?" del.
 

Prøv selv: Matematikk 5 Prøv selv: Matematikk 6 Prøv selv: Matematikk 7
Undringsbilder 

Undringsbilder viser hvordan matematikk er rundt oss hele tiden. Elever får gjennom undringsbildene knyttet matematikk opp i mot egne erfaringer. Undringsbildene åpner for mange mulige undervisningsaktiviteter med elevene. De kan for eksempel brukes som oppstart av undervisningen eller som gruppediskusjon i klasserommet. Tanken er at alle elever skal kjenne på tidlig mestring og øke motivasjonen for videre læring. Bildene kan også spilles videre på av læreren. Hvilke geometriske figurer finner dere hjemme? Hvilke geometriske figurer finnes i klasserommet eller skolegården?

Differensiering

Gjennom vår portal min.Kunnskap.no kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer

Sjekk ut video av Matematikk 5-7 Fagfornyelsen:

Veiledende tilbakemeldinger

Alle oppgaver er selvrettende og gir elevene veiledende tilbakemeldinger når de svarer feil. Umiddelbar tilbakemelding på om noe er forstått motiverer elevene til å fortsette arbeidet, og frigir tid til lærer i klasserommet til å ha lengre samtaler med enkeltelever.

Detaljerte elevrapporter 

Matematikk 5-7 tar vare på elevenes svar. Lærere kan ta ut elevrapporter som gir informasjon om hvor lenge elevene har jobbet med læremidlet, oppgaver som er løst og faglige styrker og svakheter. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering.

Produktdetaljer

Dataark

Varetype
Digital læremiddel (online)
6 andre produkter i samme kategori:

Jeg kan regne, 1-4. trinn

Jeg kan regne 1–4 er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 1.–4. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng. Det gjør det mer givende for elevene.

Mer
På lager

Diagnostiske oppgaver 5-10

Diagnostiske oppgaver 5-10 er utarbeidet av spesialpedagogene Ann-Beth Ødegård og Elisabeth Bade. De har lang fartstid i skolen og innenfor matematikk-faget, og har god erfaring om elevers misoppfatninger innen matematikk. Oppgavene inneholder typiske misoppfatninger som svaralternativ, slik at lærer eller ellev enkelt kan se hva det trengs å jobbe mer med. 

Mer
På lager

Matematikk 1-4

En heldigital matematikkressurs tilgjengelig på norsk, ukrainsk og russisk! Matematikk 1-4 er et motiverende nettbasert læremiddel som henter eksempler fra elevens verden. De mange animasjonene gjør det lett for elevene å se visuelt hvordan de skal løse matematiske oppgaver.  • Elevene kan enkelt veksle mellom norsk, ukrainsk og russisk. • All tekst er...

Mer
På lager

Matematikk 5-7

Matematikk 5-7 - fagfornyelsen er et læremiddel utviklet med fokus på resonnering og utforsking. Hvert matematiske tema starter med undringsbilder og spill. Elevene får så mulighet til å bruke det de har lært i varierende oppgavetyper og problemstillinger. 

Mer
På lager

Matematikk 5-7 Grunnleggende regneferdigheter

Matematikk 5-7 Grunnleggende ferdigheter inneholder selvrettende oppgaver for repetisjon av grunnleggende ferdigheter i regning. Ressursen er tenkt som supplement til Matematikk 5-7 Fagfornyelsen, men kan også brukes som supplement til Jeg kan regne 4.

Mer
På lager

Matematikk 1-4 norsk, ukrainsk og russisk

Alle fagtekster er oversatt til ukrainsk og russisk og lest inn med naturlig tale. Etter hver fagtekst er det interaktive- og selvrettende oppgaver. Eleven gis tospråklig fagopplæring ved sømløst bytte mellom norsk-, ukrainsk- og russisk tekst og tale.  Oppgavene er på norsk. Gode resultatoversikter for både elev og lærer viser oppnådd kompetanse

Mer
På lager

Follow us on Facebook