• Digitalt læremiddel i Matematikk 1P med animasjoner og veiledende tilbakemeldinger som erstatter lærebok
  • Digitalt læremiddel i Matematikk 1P med animasjoner og veiledende tilbakemeldinger som erstatter lærebok
  • Digitalt læremiddel i Matematikk 1P med animasjoner og veiledende tilbakemeldinger som erstatter lærebok

Matematikk 1P

Matematikk 1P er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.

Målform
Type lisens
125 kr
Eksklusive MVA
Antall

 

Personvern

 

Kjøpsbetingelser

Beskrivelse

Matematikk 1P er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Vi utnytter mulighetene ved å ha læreboken på nett.Læremiddelet fungerer på pc, nettbrett og mobil, og gir lærer nye verktøy i arbeidet med faget.


Gratis utprøving med elever Prøv selv!


Gjennom læremiddelet får elev og lærer:

• Flere hundre animasjoner

• Utforskende oppgaver

• Læringsanalyse

• Begrepstrening

• Jobbe uten nett med appen

• Laste opp bilder og filmer til lærer

• Enkel differensiering


Modulbasert

Med Matematikk 1P kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske. Dette er veldig nyttig når klassen skal jobbe med et emne som krever mye forkunnskaper. Elever som er i matematikkvansker kan da få tilgang til modulene de trenger for å mestre emnet klassen skal jobbe med.


Differensiering

Gjennom vår portal min.Kunnskap kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer

Se differensieringsmulighetene:


Veiledende tilbakemeldinger

Alle oppgaver er selvrettende og gir elevene veiledende tilbakemeldinger når de svarer feil. Umiddelbar tilbakemelding på om noe er forstått motiverer elevene til å fortsette arbeidet, og frigir tid til lærer i klasserommet til å ha lengre samtaler med enkeltelever.


Detaljerte elevrapporter

Matematikk 1P tar vare på elevenes svar. Lærere kan ta ut elevrapporter som gir informasjon om hvor lenge elevene har jobbet med læremidlet, oppgaver som er løst og faglige styrker og svakheter. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering.

Med lærebok på nett blir læringsanalyser av elevenes kompetanse generert automatisk.

Produktdetaljer

Dataark

Varetype
Digital læremiddel (online)
3 andre produkter i samme kategori:

Matematikk R2

Matematikk for R2 er et digitalt interaktivt læremiddel i matematikk. Matematikk R1 inneholder korte fagtekster, illustrasjoner, animasjoner, filmer, 3D-modeller og selvrettende oppgaver.

Mer
På lager

Matematikk R1

Matematikk for R1 er et digitalt interaktivt læremiddel i matematikk. Matematikk R1 inneholder korte fagtekster, illustrasjoner, animasjoner, filmer, 3D-modeller og selvrettende oppgaver.

Mer
På lager

Matematikk 1T

Matematikk 1T er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.

Mer
På lager

Follow us on Facebook