Tverrfaglig pakke 8-10 Se større

Tverrfaglig pakke 8-10 - fleksipris

Varetype: Elevlisens 1 år

9788284140223

Tverrfaglig pakke 8-10 består av læremidler i matematikknaturfag og norsk  for ungdomstrinnet. Som lærer kan du enkelt velge digitale ressurser, og sette dem sammen som du vil til tverrfaglige opplegg eller la elevene jobbe med fagene separat.

Med fleksipris betaler skolen en fast årlig pris på kr 50 eks. mva. per elev, og deretter en variabel pris basert på elevenes gjennomsnittlige tidsbruk. Regningen for variabel bruk beregnes og sendes ut ett år etter bestillingsdatoen eller datoen for automatisk fornyelse. Avtalen fornyes automatisk hvert år med utgangspunkt i bestillingsdatoen med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse. Oppsigelsesfristen er en måned før automatisk fornyelse.Tidsbruk i timer Kostnad i tillegg til fastpris 
0-49 timer0 kr
50-99 timer50 kr
100-149 timer100 kr
150-174 timer150 kr
175 eller mer175 kr

50 kr

Eks. mva.