Naturfag 8-10: Over 200 elever

Varetype: Skoleavtale, årlig lisens

Med avtalen får et ubegrenset antall elever og lærere på skolen tilgang til Naturfag 8-10. 



Prøv selv



More details

9 700 kr

Eks. mva.

Beskrivelse

Naturfag 8-10 gir elevene kunnskap om naturfag gjennom utforskende oppgaver, eksperimenter og spennende simuleringer.

  • Fagstoffet presenteres i animasjoner, simuleringer og bildeserier
  • Læring gjennom simuleringer og spill
  • Varierte interaktive oppgaver følger tett alt fagstoff
  • Skriv om begrepene du har lært i hvert kapittel
  • Visste du at? Interessante påstander elevene kan diskutere og undre seg over som skaper nysgjerrighet
  • Veiledende tilbakemeldinger
  • For nettbrett og pc


De mange animasjonene levendegjør og visualiserer vanskelig tilgjengelig fagstoff. Elevene gjør eksperimenter som ellers er vanskelige å gjennomføre på skolen.

30 dagers gratis utprøving med elever INNHOLDSOVERSIKT





Velg undervisningsmetode

De mange animasjonene levendegjør og visualiserer vanskelig tilgjengelig fagstoff. Elevene gjør eksperimenter som ellers er vanskelige å gjennomføre på skolen.


Naturfag 8-10 er velegnet for bruk i ulike pedagogiske arbeidsformer:

  • I omvendt undervisning: La elevene sette seg inn i fagstoffet – gjerne på skolen – og diskuter fagstoffet deretter med elevene. Du vil se at alle tilegner seg fagstoff raskere og bedre enn om de er passivt lyttende. På sikt styrker elevene sin evne til å lære.
  • I samtaleundervisning: La to og to læringsvenner arbeide med et kapittel sammen. De vil diskutere og snakke om fagstoffet som vises og de vil diskutere løsningene av oppgavene. I større grad enn tidligere vil de også beherske faget bedre muntlig.
  • I tavleundervisning: Samle elevene eller en gruppe elever og gå gjennom fagstoff. Spill av – stopp og still spørsmål og få elevene til å undre seg – og spill av videre. Du kan selv være forteller under animasjonen eller spille av lyden. Gjør oppgavene som følger etterpå i fellesskap.

Naturfag 8-10 er tilpasset læreplanmålene for ungdomstrinnet og er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet


Bokmåls- og nynorskversjon.

Se katalogen (pdf) INNHOLDSOVERSIKT

Relaterte artikler i fagbloggen

30 andre produkter i samme kategori: