Barnehageavtale 50 barn, årlig lisens

Med en "barnehageavtale 50 barn, årlig lisens" får inntil 50 barn i barnehagen tilgang til nettressursene (ansatte får lærertilgang i tillegg). Avtalen løper automatisk hvert år med utgangspunkt i bestillings-dato, med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse før avtalen fornyes. Innloggingen vil foregå via FEIDE eller direkte via Kunnskap.no.