Skoleavtale 1-10 elever, årlig lisens

Skoleavtale 1-10 elever gir årlig lisenstilgang til inntil 10 elever på skolen. Avtalen løper automatisk hvert år med utgangspunkt i bestillings-dato, med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse en måned før avtalen fornyes. Tilgang til læremiddelet får du på min.kunnskap.no.