NorskPluss B2

NorskPluss B2 er et nettbasert læremiddel for deltakere som vil ta norskprøve B1-B2 eller Bergenstesten. Det passer i ordinære klasser, fjernundervisning og kombiklasser. 

Alle oppgaver og tekster er samlet i nettressursen som består av modelltekster, dialoger og lesetekster innenfor ulike sjangere. Tekstene ledsages av norskprøveforberedende oppgaver med fokus på skriftlig og muntlig argumentasjon, lese- og lytteforståelse, utvidet ordforråd og grammatisk forståelse gjennom gode forklaringer. 

Prøv selv Innhold NorskPluss B2Tekstbok og arbeidsbok i ett på nett
• For nettbrettmobil og pc
• Trener både til muntlige og skriftlige prøver
• Tema innenfor læreplanens domener
• Tar vare på svar og resultat
• Lærerveiledning med metodiske tips
• Bokmål og nynorsk

"Mer samtale og fordypning med digitaliserte norskkurs"

30 dagers gratis utprøving med DELTAKERE

Nettressursen har 468 sider fordelt på 11 moduler med 28 underkapitler. Til sammen er det:

• 40 lesetekster
• 40 lydboktekster  
• 150 interaktive oppgaver
• 66 lytteoppgaver
• 22 muntlige oppgaver
• 25 skriveoppgaver
• 100 grammatikkforklaringer

Temaene som er valgt for modulene ligger innenfor læreplanens domener og tar for seg spørsmål innen studieteknikk, miljø, samliv, idrett, helse, politikk, lov og rett, utdanning, arbeidsliv og Norge i verden. Den bærende ideen er at tekstene skal bidra til refleksjon omkring norsk tenke- og levemåte.
NorskPluss B2 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Kompetanse Norge.

Forfatter: Marie Aalen.

Komponenter:

• Nettressurs
• Lærerveiledning med metodiske tips (last ned)

NorskPluss B2  Det finnes 2 varer.

Viser 1 - 2 av 2 varer
Viser 1 - 2 av 2 varer