NorskPluss VGS

NorskPluss VGS er et nettbasert læremiddel med tekst-, arbeidsbøker og en omfattende nettressurs tilpasset Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Nettressursen gir store muligheter for selvstendig arbeid og tilpasset opplæring. Elevene kan jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå, enten de er integrert i vanlige klasser eller går i egne ìnnføringsklasser.

Prøv selv 30 dagers gratis utprøving med elever• Tydelig progresjon fra nivå 1 til nivå 3
• Systematisk trening i alle språklige ferdigheter
Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
• Digitale kapittelprøver
Lagring av svar og resultat 
• Metodisk veiledning med forslag til muntlige aktiviteter
• Bokmål og nynorsk


Innholdsoversikt Norsk for språklige minoriteter i videregående (PP)

Før elevene jobber med et kapittel i nettressursen, bør tekstene i tekstboka, vokabularet og grammatikken være gjennomgått. De fyldige arbeidsbøkene supplerer oppgavene i nettressursen. Ressurspermen inneholder undervisningsopplegg, grammatiske forklaringer, metodiske øvelser og frie aktiviteter til hvert eneste kapittelNorskPluss VGS: Nivå 1-3 er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Forfattere: Marie Aalen, Annie Jakobsen og Kathrine Wegge.

NorskPluss VGS   Det finnes 6 varer.

Viser 1 - 6 av 6 varer
Viser 1 - 6 av 6 varer