Naturfag 8-10

Naturfag 8-10 gir elevene kunnskap om naturfag gjennom utforskende oppgaver, eksperimenter og spennende simuleringer.

• Fagstoffet presenteres i animasjoner, simuleringer og bildeserier
• Varierte interaktive oppgaver følger tett alt fagstoff
Skriveoppgaver
Diskusjonsoppgaver
Veiledende tilbakemeldinger
• Dekker læreplanmålene 
• For nettbrett og pc30 dagers gratis utprøving med elever Innholdsoversikt (PDF)


Velg undervisningsmetode

Naturfag 8-10 er velegnet for bruk i ulike pedagogiske arbeidsformer:

  • I omvendt undervisning: La elevene sette seg inn i fagstoffet – gjerne på skolen – og diskuter fagstoffet deretter med elevene. 

  • I samtaleundervisning: La to og to elever arbeide med et kapittel sammen. De vil diskutere og snakke om fagstoffet som vises, og de vil diskutere løsningene av oppgavene. I større grad enn tidligere vil de også beherske faget muntlig.

  • I tavleundervisning: Samle elevene eller en gruppe elever og gå gjennom fagstoff. Spill av – stopp og still spørsmål og få elevene til å undre seg – og spill av videre. Gjør oppgavene som følger etterpå i fellesskap.


Se video fra Naturfag 8-10


Naturfag 8-10 er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet.
Bokmåls- og nynorskversjon.

Naturfag 8-10  Det finnes 1 vare.

Viser 1 - 1 av vare
Viser 1 - 1 av vare