Matematikk 8-10

Matematikk 8-10 et komplett digitalt læremiddel i matematikk som legger til rette for dybdelæring og god progresjon.

  • Fagstoffet presenteres i animasjoner
  • Varierte interaktive oppgaver
  • Veiledende tilbakemeldinger
  • Ekstraoppgaver på nivå 1T
  • For nettbrett og pc


30 dagers gratis utprøving med elever Katalog

Med animasjoner som gjennomgår fagstoff og oppgaver som følger tett på, er Matematikk 8-10 velegnet for mange undervisningsmetoder:

  • Omvendt undervisning: La elevene selv sette seg inn i fagstoffet hjemme eller på skolen, og diskuter emnet deretter enten gruppevis eller samlet i klassen.
  • Tavleundervisning: Bruk animasjonene selv til å gjennomgå fagstoff. Stopp og start animasjonen, og still spørsmål. Bruk også oppgavene som følger til felles gjennomgang og diskusjon.
  • Samtaleundervisning: La to og to elever løse oppgaver sammen. Be dem snakke om oppgavene, bruke begrepene og diskutere løsningene.

Matematikk 8-10 har elevrapporter som kartlegger og gir underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt kraftig verktøy for læringsanalyse.

Medforfattere: Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum

Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Matematikk 8-10  Det finnes 3 varer.

Viser 1 - 3 av 3 varer
Viser 1 - 3 av 3 varer