Matematikk 8-10

Matematikk 8-10 et komplett digitalt læremiddel i matematikk som legger til rette for dybdelæring og god progresjon.

Fagstoffet presenteres i animasjoner
• Varierte interaktive oppgaver
Veiledende tilbakemeldinger
• Ekstraoppgaver på nivå 1T
• For nettbrett og pc


30 dagers gratis utprøving med elever

Med animasjoner som gjennomgår fagstoff og oppgaver som følger tett på, er Matematikk 8-10 velegnet for mange undervisningsmetoder:

Omvendt undervisning: La elevene selv sette seg inn i fagstoffet hjemme eller på skolen, og diskuter emnet deretter enten gruppevis eller samlet i klassen

Felles gjennomgang: Bruk animasjonene til å gjennomgå fagstoff. Bruk også oppgavene som til å motivere elevene.

Samtaleundervisning: La to og to elever løse oppgaver sammen. Be dem snakke om oppgavene, bruke begrepene og diskutere løsningene.

Matematikk 8-10 har elevrapporter som kartlegger og gir underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt kraftig verktøy for læringsanalyse.

Medforfattere: Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum
Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

Matematikk 8-10  Det finnes 7 varer.

Viser 1 - 7 av 7 varer
Viser 1 - 7 av 7 varer