Jeg kan regne 1-4

Jeg kan regne 1-4 er et komplett nettbasert læremiddel i matematikk for 1.-4. trinn. Med innhold fra hverdagen motiveres elevene til å se at matematikk er overalt rundt oss. 

Jeg kan regne


Jeg kan regne er delt inn etter trinn og tallområde:

1. trinn: 1A: Tallene 0-10 og 1B: Tallene 0-20

2. trinn: Tallene 0-100 

3. trinn: Tallene 0-1000 

4. trinn: Tallene over 1000PRØV SELV Modul 1A med tallene 0-10 passer for elever med matematikkvansker. Mange elever behersker matematikken som gjennomgås i denne modulen når de begynner på barneskolen. 

Innen hvert tallområde jobber elevene med emnene:

• Tall
• Addisjon og subtraksjon
• Divisjon (Fra 3. trinn)
• Multiplikasjon
• Kjøp og salg
• Klokke og tid
• Måling
• Geometri
• Statistikk
• Mattenøtter
• Arbeidsark

30 dagers gratis utprøving med elever


Jeg kan regne 1-4 gjør det lett å tilpasse undervisningen. Hvert kapittel er nivådelt i: BasisTrene og EkstraBasis kan alle begynne med, Trene gir mengdetrening og Ekstra byr på utfordrende oppgaver.

Innholdet er tilpasset kompetansemålene i Kunnskapsløftet for 1.-4. trinn. 
Jeg kan regne 1-4 er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningdirektoratet.

Katalog (PDF) Gå til Utforsk Innholdsoversikt (PDF) Prøv selv

Jeg kan regne 1ABASISTRENEEKSTRA
1.01 Bli kjent med tallene 1-5 Prøv selv Prøv selv Prøv selv
1.04 Tallet 3 Prøv selv Prøv selv Prøv selv
2.01 Addisjon 0-5 Prøv selv Prøv selv Prøv selv
6.02 Regneregel for addisjon Prøv selv Prøv selv Prøv selv
8.02. Mattenøtter: symbolregning Prøv selvJeg kan regne 1BBASISTRENEEKSTRA
1.01 Tallene 11, 12 og 13 Prøv selv Prøv selv Prøv selv
1.08. Partall og oddetall Prøv selv Prøv selv Prøv selv
3.02. Addisjon med 8 og 9 Prøv selv Prøv selv Prøv selv
7.01. Hele og halve timer Prøv selv
10.01. Mønster Prøv selv Prøv selv Prøv selv
11.01. Lese av søylediagram Prøv selv Prøv selvJeg kan regne 2BASISTRENEEKSTRA
1.02. Sammenligne tall mellom 0 og 50 Prøv selv Prøv selv Prøv selv
2.01. Addisjon av et ensifret tall mellom 0 og 50 Prøv selv Prøv selv Prøv selv
4.01. Addisjon med tierovergang 20-100 Prøv selv Prøv selv Prøv selv
4.03. Tekstoppgaver og regnestykker Prøv selv Prøv selv Prøv selv
5.01. Norske mynter og sedler Prøv selv Prøv selv Prøv selv
7.01. Oppfatte ting fra forskjellige vinkler Prøv selv Prøv selv Prøv selv
7.02. Å kjenne igjen figurer - 3D Prøv selv Prøv selv Prøv selv
7.05. Persepsjon, øve mer Prøv selv Prøv selv Prøv selv
7.09. Grubliser i geometri Prøv selv
8.01. Mattenøtter: symbolregning og tall Prøv selv Prøv selv Prøv selvJeg kan regne 3BASISTRENEEKSTRA
1.01. Plassverdisystemet Prøv selv Prøv selv Prøv selv
1.02. Null som plassverdi Prøv selv Prøv selv Prøv selv
2.02. Skriftlig addisjon 0-999 uten minne Prøv selv Prøv selv Prøv selv
4.03. Veksling flere ganger Prøv selv Prøv selv Prøv selv
7a.01. Gjentatt addisjon Prøv selv Prøv selv Prøv selv
7a.03. 2-gangen Prøv selv Prøv selv Prøv selv
7a.11. Regnerekkefølge - multiplikasjon, addisjon og subtraksjon Prøv selv Prøv selv Prøv selv
8.04. 7-gangen Prøv selv Prøv selv Prøv selv
9.03. Divisjon og multiplikasjon Prøv selv Prøv selv Prøv selv
10.02. Divisjon med 8 og 9 Prøv selv Prøv selv Prøv selv
10.05. Divisjon med rest Prøv selv Prøv selv Prøv selv
12.03. Overslag Prøv selv Prøv selv Prøv selv
13.01. Måleenhet gram Prøv selv Prøv selv Prøv selv
14.01. Måleenhet  liter og desiliter Prøv selv Prøv selv Prøv selv
16.01. Mønster Prøv selvJeg kan regne 4BASISTRENEEKSTRA
1.02. Brøknotasjon Prøv selv Prøv selv Prøv selv
1.03. Én hel som brøk. Prøv selv Prøv selv Prøv selv
1.05. Å sammenligne brøker Prøv selv Prøv selv Prøv selv
1.08. Tekstoppgaver brøk Prøv selv Prøv selv Prøv selv
2.01. Desimaltall og tideler Prøv selv Prøv selv Prøv selv
2.03. Å sammenligne desimaltall Prøv selv Prøv selv Prøv selv
2.05. Desimaltall og hundredeler Prøv selv Prøv selv Prøv selv
3.01. Tallene over 1000 Prøv selv Prøv selv Prøv selv
4.01. Å runde av til nærmeste tier og hundrer Prøv selv Prøv selv Prøv selv
7.02. Regnerekkefølgen Prøv selv Prøv selv Prøv selv
8.01. Døgnet Prøv selv Prøv selv Prøv selv
8.03. Å regne med timer og minutter Prøv selv Prøv selv Prøv selv
9.01. Centimeter og millimeter Prøv selv Prøv selv Prøv selv
9.05. Valg av måleenhet Prøv selv Prøv selv Prøv selv
12.01. Romfigurer Prøv selv Prøv selv Prøv selv
13.01. Mønster Prøv selv Prøv selv Prøv selvJeg kan regne 1-4  Det finnes 4 varer.

Viser 1 - 4 av 4 varer
Viser 1 - 4 av 4 varer