NorskPluss Akademi A1-B1

NorskPluss Akademi er et komplett nettbasert læremiddel for voksne med høyere utdanning tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er meget godt egnet for fjernundervisning og selvstudium i kombinasjon med noe undervisning.

Gradvis progresjon fra A1 til B1
Innhold for spor 3
 Systematisk trening i alle språklige ferdigheter
• Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
• Digitale kapittelprøver
• Bokmål og nynorsk

Moduler på nettKapitler/tester per modulDemo
Lydinnlæring1Prøv selv
Bildeordbank13Prøv selv
A118Prøv selv
A217Prøv selv
B116Prøv selvNorskPluss Akademi er skreddersydd for voksne med akademisk bakgrunn som vil begynne å jobbe i Norge. Med NorskPluss Akademi kan deltakerne studere når og hvor de vil. Nettressursen åpner for selvstendig arbeid med uttaletrening og norsk A1-B1.

30 dagers gratis utprøving med deltakere

Tekstbøkene med oppgaver er beregnet på en kombinasjon av klasseromsundervisning og selvstendig nettstudium. De består av tekster fra nettressursen og ekstra lesetekster, muntlige- og skriftlige oppgaver, uttaleøvelser, elevgrammatikk, verbliste og fasit.NorskPluss Akademi er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge.

Forfatter: Marie Aalen.

Komponenter:
• Nettressurs nivå A1-B1
• Tekstbok med oppgaver A1
• Tekstbok med oppgaver A2

NorskPluss Akademi A1-B1  Det finnes 3 varer.

Viser 1 - 3 av 3 varer
Viser 1 - 3 av 3 varer