NorskPluss

NorskPluss er et komplett nettbasert læremiddel for voksne med liten eller middels utdanning tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Nettressursen med hundrevis av selvrettende oppgaver fordelt på oversiktlige kapitler gir store muligheter for differensiering. Den består av: uttaletrening, bildeordbank, norsk A1-B1, kapittelprøver, lyttetester og eksempeltester.

norskpluss_mat.jpg

Gradvis progresjon fra A1 til B1
• Systematisk trening i alle språklige ferdigheter
Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
• Digitale kapittelprøver
Lagring av svar og resultat i nettressursen
• Bildeordbank med ord og setninger
• Bokmål og nynorsk

Moduler på nettKapitler/tester per modulDemo
Lydinnlæring1Prøv selv
Bildeordbank13Prøv selv
A122Prøv selv
A220Prøv selv
B116Prøv selvFør elevene jobber med et kapittel i nettressursen, bør tekstene i tekstboka, vokabularet og grammatikken være gjennomgått. Tekstbøkene følger innholdet i nettressursen. Alternativt kan nettressursen brukes i kombinasjon med et annet læreverk, eller brukes til repetisjon. De fyldige arbeidsbøkene supplerer oppgavene på nett.

Innholdsoversikt 30 dagers gratis utprøving med deltakere


NorskPluss er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge.

Forfattere: Marie Aalen, Annie Jakobsen og Dordi Grave

NorskPluss   Det finnes 9 varer.

Viser 1 - 9 av 9 varer
Viser 1 - 9 av 9 varer