NorskPluss A1-B1

NorskPluss er et komplett nettbasert læremiddel for voksne med liten eller middels utdanning tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Nettressursen med hundrevis av selvrettende oppgaver fordelt på oversiktlige kapitler gir store muligheter for differensiering. Den består av: uttaletrening, bildeordbank, norsk A1-B1, kapittelprøver, lyttetester og eksempeltester.

Prøv selv Innhold NorskPluss

norskpluss_mat.jpg

Gradvis progresjon fra A1 til B1
• Systematisk trening i alle språklige ferdigheter
Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
• Digitale kapittelprøver
Lagring av svar og resultat i nettressursen
• Bildeordbank med ord og setninger
• Bokmål og nynorsk


30 dagers gratis utprøving med DELTAKERE


Før elevene jobber med et kapittel i nettressursen, bør tekstene i tekstboka, vokabularet og grammatikken være gjennomgått. Tekstbøkene følger innholdet i nettressursen. Alternativt kan nettressursen brukes i kombinasjon med et annet læreverk, eller brukes til repetisjon. De fyldige arbeidsbøkene supplerer oppgavene på nett.

NorskPluss er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge.

Forfattere: Marie Aalen, Annie Jakobsen og Dordi Grave

NorskPluss A1-B1  Det finnes 9 varer.

Viser 1 - 9 av 9 varer
Viser 1 - 9 av 9 varer