Voksne  Det finnes 16 varer.

Fag og læremidler

 • NorskPluss A1-B1

  NorskPluss er et komplett nettbasert læremiddel for voksne med liten eller middels utdanning tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

  Nettressursen med hundrevis av selvrettende oppgaver fordelt på oversiktlige kapitler gir store muligheter for differensiering. Den består av: uttaletrening, bildeordbank, norsk A1-B1, kapittelprøver, lyttetester og eksempeltester.

  Prøv selv Innhold NorskPluss

  norskpluss_mat.jpg

  Gradvis progresjon fra A1 til B1
  • Systematisk trening i alle språklige ferdigheter
  Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
  • Digitale kapittelprøver
  Lagring av svar og resultat i nettressursen
  • Bildeordbank med ord og setninger
  • Bokmål og nynorsk


  30 dagers gratis utprøving med DELTAKERE


  Før elevene jobber med et kapittel i nettressursen, bør tekstene i tekstboka, vokabularet og grammatikken være gjennomgått. Tekstbøkene følger innholdet i nettressursen. Alternativt kan nettressursen brukes i kombinasjon med et annet læreverk, eller brukes til repetisjon. De fyldige arbeidsbøkene supplerer oppgavene på nett.

  NorskPluss er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge.

  Forfattere: Marie Aalen, Annie Jakobsen og Dordi Grave

 • NorskPluss Akademi A1-B1

  NorskPluss Akademi er et komplett nettbasert læremiddel for voksne med høyere utdanning tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er meget godt egnet for fjernundervisning og selvstudium i kombinasjon med noe undervisning.

  Prøv selv 

  Læremidlet er skreddersydd for voksne med akademisk bakgrunn som vil begynne å jobbe i Norge. Med NorskPluss Akademi kan deltakerne studere når og hvor de vil. Nettressursen åpner for selvstendig arbeid med uttaletrening og norsk A1-B1.

  Gradvis progresjon fra A1 til B1
  Innhold for spor 3
   Systematisk trening i alle språklige ferdigheter
  • Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
  • Digitale kapittelprøver
  • Bokmål og nynorsk

  30 dagers gratis utprøving med DELTAKERE

  Tekstbøkene med oppgaver er beregnet på en kombinasjon av klasseromsundervisning og selvstendig nettstudium. De består av tekster fra nettressursen og ekstra lesetekster, muntlige- og skriftlige oppgaver, uttaleøvelser, elevgrammatikk, verbliste og fasit.
  NorskPluss Akademi er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge.

  Forfatter: Marie Aalen.

  Komponenter:
  • Nettressurs nivå A1-B1
  • Tekstbok med oppgaver A1
  • Tekstbok med oppgaver A2

 • NorskPluss B1

  NorskPluss B1 er et nettbasert læremiddel for voksne som vil ta norskprøve A2/B1. Det passer i ordinære klasser, kombiklasser og fjernundervisning.

  Alle oppgaver og tekster er samlet i nettressursen som består av 605 sider med lesetekster, lyttetekster, interaktive grammatikkoppgaver, lytteoppgaver, leseforståelsesoppgaver, samtale- og skriveoppgaver. 

  Prøv selv Innhold NorskPluss B1  Tekstbok og arbeidsbok i ett på nett
  • Dagsaktuell, samfunns- og arbeidslivsorientert
  • Trener både til muntlige og skriftlige prøver
  • For nettbrett, mobil og pc
  • Tar vare på svar og resultat
  • NorskPluss Grammatikk B1 følger med på kjøpet
  • Lærerveiledning med metodiske tips
  • Bokmål og nynorsk

  "Mer samtale og fordypning med digitaliserte norskkurs"

  30 dagers gratis utprøving med DELTAKERE

  Nettressursen har 10 moduler med 24 underkapitler. Til sammen er det:

  • 110 lesetekster 
  • 300 interaktive oppgaver 
  • 90 lytteoppgaver 
  • 40 samtaleoppgaver
  • 40 skriveoppgaver 
  • 12 strukturoppgaver

  NorskPluss Grammatikk B1 er inkludert i prisen. Dette er en interaktiv elevgrammatikk som kan brukes til ekstraøvinger av grammatikken på nivå A2 til B1.
   

  NorskPluss B1 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Kompetanse Norge.

  Forfattere: Marie Aalen og Anne Bergset Oikonomakis.

 • NorskPluss B2

  NorskPluss B2 er et nettbasert læremiddel for deltakere som vil ta norskprøve B1-B2 eller Bergenstesten. Det passer i ordinære klasser, fjernundervisning og kombiklasser. 

  Alle oppgaver og tekster er samlet i nettressursen som består av modelltekster, dialoger og lesetekster innenfor ulike sjangere. Tekstene ledsages av norskprøveforberedende oppgaver med fokus på skriftlig og muntlig argumentasjon, lese- og lytteforståelse, utvidet ordforråd og grammatisk forståelse gjennom gode forklaringer. 

  Prøv selv Innhold NorskPluss B2  Tekstbok og arbeidsbok i ett på nett
  • For nettbrettmobil og pc
  • Trener både til muntlige og skriftlige prøver
  • Tema innenfor læreplanens domener
  • Tar vare på svar og resultat
  • Lærerveiledning med metodiske tips
  • Bokmål og nynorsk

  "Mer samtale og fordypning med digitaliserte norskkurs"

  30 dagers gratis utprøving med DELTAKERE

  Nettressursen har 468 sider fordelt på 11 moduler med 28 underkapitler. Til sammen er det:

  • 40 lesetekster
  • 40 lydboktekster  
  • 150 interaktive oppgaver
  • 66 lytteoppgaver
  • 22 muntlige oppgaver
  • 25 skriveoppgaver
  • 100 grammatikkforklaringer

  Temaene som er valgt for modulene ligger innenfor læreplanens domener og tar for seg spørsmål innen studieteknikk, miljø, samliv, idrett, helse, politikk, lov og rett, utdanning, arbeidsliv og Norge i verden. Den bærende ideen er at tekstene skal bidra til refleksjon omkring norsk tenke- og levemåte.
  NorskPluss B2 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Kompetanse Norge.

  Forfatter: Marie Aalen.

  Komponenter:

  • Nettressurs
  • Lærerveiledning med metodiske tips (last ned)

 • NorskPluss...

  Hvilket nivå er elevene på når de skal inn i klassen? Hva har de tilegnet seg av språkfølelse? Hvordan er lytteforståelsen?

   

  NorskPluss Plasseringstest kan brukes for å finne nivået til nye elever som skal inn i en klasse eller begynne på et kurs, og for å diagnostisere elever som har deltatt i systematisk norskopplæring.


  • Tester for nivå A1-B1
  • Raske å gjennomføre
  • Flervalgsoppgaver
  • Skriveoppgaver
  • Lytteoppgaver

   

  Plasseringstesten tar utgangspunkt i referansenivåene i Det felles europeiske rammeverket for språk. Den består av 3 nivå: A1 (som tilsvarer nivå 1 i Læreplan for grunnleggende norsk) , A2 (nivå 2) og B1 (nivå 3). Hver del inneholder 26 flervalgsoppgaver og en skriveoppgave.

   

  Plasseringstesten hjelper deg å finne hvilket nivå deltakerne bør begynne å jobbe med i nettressursene i NorskPluss-serien. Testens nivåinndeling samsvarer med nettressursenes. Det vil normalt ta mellom 30 og 60 minutter å gjennomføre en test der flere nivåer og en skriftlig besvarelse er med.

  Komponenter:

  • Nettressurs
  • Veiledning til plasseringstesten

  NorskPluss Plasseringstest er utviklet av Kunnskap.no. Forfatter: Marie Aalen. 

 • NorskPluss Alfa -...

  NorskPluss Alfa er et nettbasert læremiddel for unge og voksne som skal lære seg å lese og skrive på norsk. Det er lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

  • Systematisk bokstavtrening
  • Omfattende lyd- og bildestøtte
  • Skrifttype ”Skoleskrift”, digitalt og på arbeidsark
  • Egne oppgaver i STL+
  • For pc, nettbrett og mobil
  • Bokmål og nynorsk


  Prøv selv

  Å være sikker på sammenhengen mellom lyd og bokstav er basisgrunnlaget for lesing og skriving. Derfor presenteres hver bokstav i egne kapitler med mange og varierte øvingsoppgaver, som:

  • Gjenkjenning av lyder
  • Gjenkjenning av lyder i ord
  • Sammentrekning av lyder til ord
  • Øvelser med korte og lange vokaler
  • Skriveregler for ikke lydrette ord


  Utskrivbare arbeidsark supplerer oppgavene i nettressursen. Arkene i bokstavforming og skriftforming gir elevene øvelse i å skrive for hånd med hjelpelinjer. I tillegg er det tester og arbeidsark som skal brukes i kombinasjon med et STL+-program.


  NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram:  

  SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ


  De første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Det er spesielt viktig at  elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

   

  Tekniske krav: NorskPluss Alfa kan brukes på nettbrett, smarttelefoner og pc. Det er en forutsetning at skolen/kommunen/fylket har et STL+-program.

  Forfattere: Eli Karin Tjørhom og Anne Marie Eiby

  NorskPluss Alfa er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet. 

Viser 1 - 16 av 16 varer
Viser 1 - 16 av 16 varer