Voksne  Det finnes 18 varer.

Fag og læremidler

 • NorskPluss Alfa

  NorskPluss Alfa er et nettbasert læremiddel for innvandrere som skal lære seg å lese og skrive på norsk. Det er lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

  Hovedkomponenten er en omfattende nettressurs for nettbrett og pc. Utskrivbare arbeidsark supplerer oppgavene i nettressursen. Arkene i bokstavforming og skriftforming gir elevene øvelse i å skrive for hånd med hjelpelinjer. I tillegg er det arbeidsark som skal brukes i kombinasjon med et STL+-program.


  Prøv selv Innhold

  15 dagers gratis utprøving med elever

  • Systematisk bokstavtrening
  Lydering og helordslesing
  • Omfattende lyd- og bildestøtte
  • Skrifttype ”Skoleskrift”, digitalt og på arbeidsark
  • Alle ord og setninger som presenteres har egne STL+-oppgaver
  • For pc og nettbrett
  • Bokmål og nynorsk   Å være sikker på sammenhengen mellom lyd og bokstav er basisgrunnlaget for lesing og skriving. Derfor presenteres hver bokstav i egne kapitler med mange og varierte øvingsoppgaver, som:

  • Gjenkjenning av lyder
  • Gjenkjenning av lyder i ord
  • Sammentrekning av lyder til ord
  • Øvelser med korte og lange vokaler
  • Skriveregler for ikke lydrette ord

  «Gi meg en Ø» Les om hvordan forfatter Anne Marie Eiby bruker læremidlet på Kuben VGS

  NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram

  SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ

  Det er spesielt viktig at elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen fordi de første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

  Faglig og pedagogisk idé (PP) Oppgavene i bokstavprogrammet

  Komponenter:
  • Nettressurs på over 1000 sider
  • Over 400 arbeidsark
  • Oppgaver i STL+
  • Resultatrapporter

  Elevene jobber mye og variert med de samme ordene og setningene, i nettressursen, i STL+-oppgaver og på arbeidsark for at lese-, lytte- og skriveferdighetene skal automatiseres. Arbeidet med disse ferdighetene i NorskPluss Alfa bør foregå parallelt med trening i muntlig norsk.

  Prøv utvalgte kapitler

  MODULKAPITTELPRØV SELV
  BokstaverAlfabetet: SsPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: AaPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: MmPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: OoPrøv selv  Meld deg på nyhetsbrev

  Tekniske krav: NorskPluss Alfa kan brukes på nettbrett og pc. Det er en forutsetning at skolen/kommunen/fylket har et STL+-program.

  Forfattere: Eli Karin Tjørhom og Anne Marie Eiby

  NorskPluss Alfa er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

 • NorskPluss A1-B1

  NorskPluss er et komplett nettbasert læremiddel for voksne med liten eller middels utdanning tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

  Nettressursen med hundrevis av selvrettende oppgaver fordelt på oversiktlige kapitler gir store muligheter for differensiering. Den består av: uttaletrening, bildeordbank, norsk A1-B1, kapittelprøver, lyttetester og eksempeltester.

  norskpluss_mat.jpg

  Gradvis progresjon fra A1 til B1
  • Systematisk trening i alle språklige ferdigheter
  Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
  • Digitale kapittelprøver
  Lagring av svar og resultat i nettressursen
  • Bildeordbank med ord og setninger
  • Bokmål og nynorsk

  Moduler på nettKapitler/tester per modulDemo
  Lydinnlæring1Prøv selv
  Bildeordbank13Prøv selv
  A122Prøv selv
  A220Prøv selv
  B116Prøv selv  Før elevene jobber med et kapittel i nettressursen, bør tekstene i tekstboka, vokabularet og grammatikken være gjennomgått. Tekstbøkene følger innholdet i nettressursen. Alternativt kan nettressursen brukes i kombinasjon med et annet læreverk, eller brukes til repetisjon. De fyldige arbeidsbøkene supplerer oppgavene på nett.

  Innholdsoversikt 30 dagers gratis utprøving med deltakere


  NorskPluss er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge.

  Forfattere: Marie Aalen, Annie Jakobsen og Dordi Grave

 • NorskPluss Akademi A1-B1

  NorskPluss Akademi er et komplett nettbasert læremiddel for voksne med høyere utdanning tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er meget godt egnet for fjernundervisning og selvstudium i kombinasjon med noe undervisning.

  Gradvis progresjon fra A1 til B1
  Innhold for spor 3
   Systematisk trening i alle språklige ferdigheter
  • Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
  • Digitale kapittelprøver
  • Bokmål og nynorsk

  Moduler på nettKapitler/tester per modulDemo
  Lydinnlæring1Prøv selv
  Bildeordbank13Prøv selv
  A118Prøv selv
  A217Prøv selv
  B116Prøv selv  NorskPluss Akademi er skreddersydd for voksne med akademisk bakgrunn som vil begynne å jobbe i Norge. Med NorskPluss Akademi kan deltakerne studere når og hvor de vil. Nettressursen åpner for selvstendig arbeid med uttaletrening og norsk A1-B1.

  30 dagers gratis utprøving med deltakere

  Tekstbøkene med oppgaver er beregnet på en kombinasjon av klasseromsundervisning og selvstendig nettstudium. De består av tekster fra nettressursen og ekstra lesetekster, muntlige- og skriftlige oppgaver, uttaleøvelser, elevgrammatikk, verbliste og fasit.  NorskPluss Akademi er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge.

  Forfatter: Marie Aalen.

  Komponenter:
  • Nettressurs nivå A1-B1
  • Tekstbok med oppgaver A1
  • Tekstbok med oppgaver A2

 • NorskPluss B1

  NorskPluss B1 er et nettbasert læremiddel for voksne som vil ta norskprøve A2/B1. Det passer i ordinære klasser, kombiklasser og fjernundervisning.

  Alle oppgaver og tekster er samlet i nettressursen som består av 605 sider med lesetekster, lyttetekster, interaktive grammatikkoppgaver, lytteoppgaver, leseforståelsesoppgaver, samtale- og skriveoppgaver. 

  Prøv selv Innholdsoversikt  Tekstbok og arbeidsbok i ett på nett
  • Dagsaktuell, samfunns- og arbeidslivsorientert
  • Trener både til muntlige og skriftlige prøver
  • For nettbrett, mobil og pc
  • Tar vare på svar og resultat
  • NorskPluss Grammatikk B1 følger med på kjøpet
  • Lærerveiledning med metodiske tips
  • Bokmål og nynorsk

  "Mer samtale og fordypning med digitaliserte norskkurs" - erfaringer fra Oslo VO Rosenhof

  ModulerPrøv selv
  1Bolig (2 kapitler)Prøv selv - kapittel 1A 
  2Nærmiljø (2 kapitler)
  3Barn og foreldre (4 kapitler)
  4Velferd og eldreomsorg (3 kapitler)Prøv selv - kapittel 4C
  5Utdanning (2 kapitler)Prøv selv - kapittel 5B 
  6Arbeidsliv (2 kapitler)
  7Media og miljø (2 kapitler)
  8Norsk historie (2 kapitler)
  9Språklig mangfold (2 kapitler)
  10Innvandring og integrering (2 kapitler)  15 dagers gratis utprøving med deltakere  Nettressursen har 10 moduler med 24 underkapitler. Til sammen er det:

  • 110 lesetekster 
  • 300 interaktive oppgaver 
  • 90 lytteoppgaver 
  • 40 samtaleoppgaver
  • 40 skriveoppgaver 
  • 12 strukturoppgaver
  NorskPluss Grammatikk B1 er inkludert i prisen. Dette er en interaktiv elevgrammatikk som kan brukes til ekstraøvinger av grammatikken på nivå A2 til B1.
   

  NorskPluss B1 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Kompetanse Norge.

  Forfattere: Marie Aalen og Anne Bergset Oikonomakis.

 • NorskPluss B2

  NorskPluss B2 er et nettbasert læremiddel for deltakere som vil ta norskprøve B1-B2 eller Bergenstesten. Det passer i ordinære klasser, fjernundervisning og kombiklasser. 

  Alle oppgaver og tekster er samlet i nettressursen som består av modelltekster, dialoger og lesetekster innenfor ulike sjangere. Tekstene ledsages av norskprøveforberedende oppgaver med fokus på skriftlig og muntlig argumentasjon, lese- og lytteforståelse, utvidet ordforråd og grammatisk forståelse gjennom gode forklaringer. 

  Prøv selv Innhold NorskPluss B2  Tekstbok og arbeidsbok i ett på nett
  • For nettbrettmobil og pc
  • Trener både til muntlige og skriftlige prøver
  • Tema innenfor læreplanens domener
  • Tar vare på svar og resultat
  • Lærerveiledning med metodiske tips
  • Bokmål og nynorsk

  "Mer samtale og fordypning med digitaliserte norskkurs"

  Moduler på nettKapitler per modulDemo
  1 Studieteknikk3Prøv selv - kapittel 1A
  2 Miljø3
  3 Å leve sammen3Prøv selv - kapittel 3C
  4 Idrett og friluftsliv3
  5 Media3
  6 Helse3
  7 Politikk3Prøv selv - kapittel 7C
  8 Lov og rett2
  9 Arbeidsliv2
  10 Utdanning og vitenskap2
  11 Norge i verden2  15 dagers gratis utprøving med deltakere

  Nettressursen har 468 sider fordelt på 11 moduler med 28 underkapitler. Til sammen er det:

  • 40 lesetekster
  • 40 lydboktekster  
  • 150 interaktive oppgaver
  • 66 lytteoppgaver
  • 22 muntlige oppgaver
  • 25 skriveoppgaver
  • 100 grammatikkforklaringer

  Temaene som er valgt for modulene ligger innenfor læreplanens domener og tar for seg spørsmål innen studieteknikk, miljø, samliv, idrett, helse, politikk, lov og rett, utdanning, arbeidsliv og Norge i verden. Den bærende ideen er at tekstene skal bidra til refleksjon omkring norsk tenke- og levemåte.
  NorskPluss B2 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Kompetanse Norge.

  Forfatter: Marie Aalen.

  Komponenter:

  • Nettressurs
  • Lærerveiledning med metodiske tips (last ned)

 • NorskPluss Lydlære

  NorskPluss Lydlære er en nettressurs med uttale- og lyttetrening som kan brukes på egenhånd eller i grupper. 

  Kurset krever ingen forkunnskaper i norsk, bortsett fra lese- og skriveferdigheter, da det ikke baserer seg på hvilke ord man har lært. Det passer både for nybegynnere og viderekomne  Veiledning Prøv selv - utvalgte sider

  • Videoer med uttale av vokaler og diftonger
  • Lytteøvelser med minimale ordpar
  • Orddiktater
  • Korte og lange vokaler
  • Konsonanter
  • Resultatrapporter

  Gjennomfør det gjerne i starten av norskkurset. Sett av ca. 15 minutter hver dag i noen uker. 

  "Uttale fra dag en" - Tips om uttaletrening 

  Forfattere: Marie Aalen, Anne Marie Eiby og Eli Karin Tjørhom

 • NorskPluss...

  Hvilket nivå er elevene på når de skal inn i klassen? Hva har de tilegnet seg av språkfølelse? Hvordan er lytteforståelsen?

  Hvem passer testen for?

  NorskPluss Plasseringstest kan brukes for å finne nivået til nye elever som skal inn i en klasse eller begynne på et kurs, og for å diagnostisere elever som har deltatt i systematisk norskopplæring. Testen tar utgangspunkt i referansenivåene i Det felles europeiske rammeverket for språk. Den består av 3 nivå: A1 (som tilsvarer nivå 1 i Læreplan for grunnleggende norsk), A2 (nivå 2) og B1 (nivå 3).

  NorskPluss Plasseringstest - lytteoppgaver - kartlegging - norsk som andrespråk

  Hva inneholder den?

  • Tester nivå A1-B1
  • Flervalgsoppgaver
  • Skriveoppgaver
  • Lytteoppgaver
  • Elevrapporter
  • Lærerveiledning

  NorskPluss Plasseringstest - flervalgsoppgaver - kartlegging i norsk som andrespråk

  Hvor lang tid tar det?

  Det vil normalt ta mellom 30 og 60 minutter å gjennomføre en test der flere nivåer og en skriftlig besvarelse er med.

  NorskPluss Plasseringstest - elevrapport - klartlegging - norsk som andrespråk

  Komponenter:

  • Nettressurs med tilgang via Feide eller Kunnskap.no
  • Veiledning til plasseringstesten

  NorskPluss Plasseringstest er utviklet av Kunnskap.no.

  Forfatter: Marie Aalen.

Viser 1 - 18 av 18 varer
Viser 1 - 18 av 18 varer