Videregående  Det finnes 9 varer.

Fag og læremidler

 • NorskPluss VGS

  NorskPluss VGS er et nettbasert læremiddel med tekst-, arbeidsbøker og en omfattende nettressurs tilpasset Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

  Nettressursen gir store muligheter for selvstendig arbeid og tilpasset opplæring. Elevene kan jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå, enten de er integrert i vanlige klasser eller går i egne ìnnføringsklasser.

  Prøv selv Innholdsoversikt  30 dagers gratis utprøving med elever

  • Tydelig progresjon fra nivå 1 til nivå 3
  • Systematisk trening i alle språklige ferdigheter
  Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
  • Digitale kapittelprøver
  Lagring av svar og resultat 
  • Metodisk veiledning med forslag til muntlige aktiviteter
  • Bokmål og nynorsk

  "Kartlegging av andrespråklige elever i videregående"
  "Andrespråkspedagogikk i videregående - utfordringer og tips"

  Moduler på nettKapitler/tester per modulDemo
  Lydinnlæring1Prøv selv
  Bildeordbank11Prøv selv
  Nivå 119Prøv selv
  Nivå 216Prøv selv
  Nivå 310Prøv selv
  Litteraturhistorie26Prøv selv
  Litterære tekster12Prøv selv


  Norsk for språklige minoriteter i videregående (PP)

  Før elevene jobber med et kapittel i nettressursen, bør tekstene i tekstboka, vokabularet og grammatikken være gjennomgått. De fyldige arbeidsbøkene supplerer oppgavene i nettressursen. Ressurspermen inneholder undervisningsopplegg, grammatiske forklaringer, metodiske øvelser og frie aktiviteter til hvert eneste kapittel  NorskPluss VGS: Nivå 1-3 er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

  Forfattere: Marie Aalen, Annie Jakobsen og Kathrine Wegge.

 • NorskPluss - Kort botid

  NorskPluss Kort botid er et nettbasert læremiddel som dekker Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge –  Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.   Prøv selv 30 dagers gratis utprøving med elever

  • Tekst- og arbeidsbok i ett på nett
  • Varierte tekster med ordforklaringer
  • Øver tekstforståelse og tekstproduksjon
  • Tekstenes vanskegrad tilsvarer nivå 3 (B1)
  • Støtter FYR-undervisning
  Begrepslæring
  • Egenvurdering
  • For pc, nettbrett og mobil


  NorskPluss - Kort botid hjelper elevene med å forstå hovedinnholdet i norskfaget samtidig som det har fokus på språklæring. 

  "Mestringsfølelse med kort botid" - erfaringer fra Sjøvegan videregående skole, Troms

  "Kartlegging av andrespråklige elever i videregående"

  "Skriftlig vurdering i norsk for elever med kort botid"


  Elever kan jobbe selvstendig med oppgaver i læremidlet selv om de er integrert i klasser som følger den ordinære læreplanen i norsk. Nettressursen tar vare på svar og resultat, slik at lærere enkelt kan følge opp elevenes arbeid.
   

  Innholdsoversikt Norsk for språklige minoriteter i videregående (PP)

  NorskPluss - Kort botid er inndelt i fem moduler: 
  • Flerspråklighet
  • Skjønnlitteratur
  • Argumentasjon
  • Språk og yrke
  • Grammatikk

  Målgruppe:

  NorskPluss - Kort botid passer for elever med kort botid i Vg1 studieforberedende og Vg1/Vg2 yrkesfag. Det kan i tillegges brukes av minoritetsspråklige elever, lesesvake elever og andre som følger den ordinære læreplanen i norsk, men som har behov for tilrettelagt undervisning. 

   

  Krav til språklige ferdigheter:

  Det er en fordel at elevene har norskkunnskaper tilsvarende nivå 3 i Læreplan i grunnleggende norsk.

   

  NorskPluss - Kort botid  er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Forfattere: Mona Tøpfer, Marie Aalen, Vigdis Amundsen, Pournima Patil og Helene Winsents.

 • NorskPluss...

  Hvilket nivå er elevene på når de skal inn i klassen? Hva har de tilegnet seg av språkfølelse? Hvordan er lytteforståelsen?

   

  NorskPluss Plasseringstest kan brukes for å finne nivået til nye elever som skal inn i en klasse eller begynne på et kurs, og for å diagnostisere elever som har deltatt i systematisk norskopplæring.


  • Tester for nivå A1-B1
  • Raske å gjennomføre
  • Flervalgsoppgaver
  • Skriveoppgaver
  • Lytteoppgaver

   

  Plasseringstesten tar utgangspunkt i referansenivåene i Det felles europeiske rammeverket for språk. Den består av 3 nivå: A1 (som tilsvarer nivå 1 i Læreplan for grunnleggende norsk) , A2 (nivå 2) og B1 (nivå 3). Hver del inneholder 26 flervalgsoppgaver og en skriveoppgave.

  Norsk for språklige minoriteter i videregående (PP)

  Plasseringstesten hjelper deg å finne hvilket nivå deltakerne bør begynne å jobbe med i nettressursene i NorskPluss-serien. Testens nivåinndeling samsvarer med nettressursenes. Det vil normalt ta mellom 30 og 60 minutter å gjennomføre en test der flere nivåer og en skriftlig besvarelse er med.

  Komponenter:

  • Nettressurs
  • Veiledning til plasseringstesten

  NorskPluss Plasseringstest er utviklet av Kunnskap.no. Forfatter: Marie Aalen. 

 • NorskPluss Alfa

  NorskPluss Alfa er et nettbasert læremiddel for unge og voksne innvandrere som skal lære seg å lese og skrive på norsk. Det er lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

  Utskrivbare arbeidsark supplerer oppgavene i nettressursen. Arkene i bokstavforming og skriftforming gir elevene øvelse i å skrive for hånd med hjelpelinjer. I tillegg er det arbeidsark som skal brukes i kombinasjon med et STL+-program.


  Prøv selv 14 dagers gratis utprøving med elever

  • Systematisk bokstavtrening
  • Omfattende lyd- og bildestøtte
  • Skrifttype ”Skoleskrift”, digitalt og på arbeidsark
  • Egne oppgaver i STL+
  • For pc, nettbrett og mobil
  • Bokmål og nynorsk (kommer)

  Å være sikker på sammenhengen mellom lyd og bokstav er basisgrunnlaget for lesing og skriving. Derfor presenteres hver bokstav i egne kapitler med mange og varierte øvingsoppgaver, som:

  • Gjenkjenning av lyder
  • Gjenkjenning av lyder i ord
  • Sammentrekning av lyder til ord
  • Øvelser med korte og lange vokaler
  • Skriveregler for ikke lydrette ord

  NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram

  SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ

  Det er spesielt viktig at elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen fordi de første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

  Prøv utvalgte kapitler

  MODULKAPITTELPRØV SELV
  BokstaverAlfabetet: SsPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: AaPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: MmPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: OoPrøv selv  Tekniske krav: NorskPluss Alfa kan brukes på nettbrett, smarttelefoner og pc. Det er en forutsetning at skolen/kommunen/fylket har et STL+-program.

  Forfattere: Eli Karin Tjørhom og Anne Marie Eiby

  NorskPluss Alfa er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Viser 1 - 9 av 9 varer
Viser 1 - 9 av 9 varer