Matematikk  Det finnes 7 varer.

Fag og læremidler

 • Matematikk 8-10

  Matematikk 8-10 et komplett digitalt læremiddel i matematikk som legger til rette for dybdelæring og god progresjon.

  • Fagstoffet presenteres i animasjoner
  • Varierte interaktive oppgaver
  • Veiledende tilbakemeldinger
  • Ekstraoppgaver på nivå 1T
  • For nettbrett og pc


  30 dagers gratis utprøving med elever Katalog

  Med animasjoner som gjennomgår fagstoff og oppgaver som følger tett på, er Matematikk 8-10 velegnet for mange undervisningsmetoder:

  • Omvendt undervisning: La elevene selv sette seg inn i fagstoffet hjemme eller på skolen, og diskuter emnet deretter enten gruppevis eller samlet i klassen.
  • Tavleundervisning: Bruk animasjonene selv til å gjennomgå fagstoff. Stopp og start animasjonen, og still spørsmål. Bruk også oppgavene som følger til felles gjennomgang og diskusjon.
  • Samtaleundervisning: La to og to elever løse oppgaver sammen. Be dem snakke om oppgavene, bruke begrepene og diskutere løsningene.

  Matematikk 8-10 har elevrapporter som kartlegger og gir underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt kraftig verktøy for læringsanalyse.

  Medforfattere: Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum

  Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

 • BrettMatte

  Ønsker du deg mer tid til å hjelpe den enkelte i matematikk? Erfaring fra andre skoler viser at lærerne får mer tid til å veilede gjennom bruk av BrettMatte. BrettMatte gjør det enklere for elevene å sette seg mål, samt å jobbe mot disse selv.

  Elever som sliter med matematikkfaget, mangler ofte forståelse for matematiske begreper. BrettMatte består av en rekke animasjoner som åpner for at elevene kan utforske vanskelige emner.

  Gratis utprøving i 30 dager Prøv selv  Presentasjon (pp)   VEILEDER: Jobb med BrettMatte i gruppe, to og to eller alene. Erfaringsmessig får læreren mer tid til å veilede. Foto: Sverre Christian Jarild

  Hvert kapittel har:

  • langsom progresjon
  • forklaringer i små, tydelige animasjoner
  • utforsker én og én ferdighet 
  • utregning steg for steg
  • progresjon fra konkret til abstrakt
  • rapporter som viser deg hva eleven har jobbet med

  Erfaringer

  "Derfor ser de fram til leksene" Les om Vardal skole

  "– Vi får mer tid til å veilede" Les hvordan Trara skole i Fredrikstad fikk mer tid. 


  BrettMatte i media: 

  Sarah Cathrine strevde med matte, så tok lærerne i bruk et nytt triks (Oppland Arbeiderblad)

  BrettMatte er delt inn i emnene:

  • Tall
  • Begrepstrening
  • Regne med tall
  • Algebra og funksjoner 
  • Geometri
  • Måling
  • Statistikk
  • Eksamenstrening

  Prøv utvalgte kapitler

  ModulKapittelPrøv selv
  TallPlassverdisystemet - hele tallPrøv selv
  TallPartall og oddetallPrøv selv
  TallÅ utvide brøkerPrøv selv
  TallProsentPrøv selv
  TallNegative tallPrøv selv
  TallDesimaltall - fra brøk til tidelerPrøv selv
  TallSammenligne desimaltallPrøv selv
  Å regne med tallSkriftlig addisjon med minnePrøv selv
  Å regne med tallAddisjon og subtraksjon av brøker med like nevnerePrøv selv
  Å regne med tallMultiplikasjon - hoderegning med 2-5Prøv selv
  Å regne med tallDivisjon med 2, 3, 4 og 5Prøv selv
  Å regne med tallHvor mye fortere?Prøv selv


  Målgruppe:
   

  BrettMatte passer for elever på 8.-10.-trinn som ikke mestrer matematikkfaget. Innholdet tilsvarer det som vanligvis gjennomgås på åttende trinn. Det er også aktuelt for elever på 9.- og 10.- trinn når målet er at de minst skal oppnå karakteren to på eksamen (de skal beherske det grunnleggende).

  Læremidlet er godt egnet for elever som har hull i matematikkunnskapene eller som behøver mengdetrening.

  BrettMatte kan brukes på nettbrett og PC. Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Viser 1 - 7 av 7 varer
Viser 1 - 7 av 7 varer