Matematikk  Det finnes 6 varer.

Fag og læremidler

 • Matematikk 8-10

  Matematikk 8-10 et komplett digitalt læremiddel i matematikk som legger til rette for dybdelæring og god progresjon.

  • Fagstoffet presenteres i animasjoner
  • Varierte interaktive oppgaver
  • Veiledende tilbakemeldinger
  • Ekstraoppgaver på nivå 1T
  • For nettbrett og pc


  30 dagers gratis utprøving med elever Katalog

  Med animasjoner som gjennomgår fagstoff og oppgaver som følger tett på, er Matematikk 8-10 velegnet for mange undervisningsmetoder:

  • Omvendt undervisning: La elevene selv sette seg inn i fagstoffet hjemme eller på skolen, og diskuter emnet deretter enten gruppevis eller samlet i klassen.
  • Tavleundervisning: Bruk animasjonene selv til å gjennomgå fagstoff. Stopp og start animasjonen, og still spørsmål. Bruk også oppgavene som følger til felles gjennomgang og diskusjon.
  • Samtaleundervisning: La to og to elever løse oppgaver sammen. Be dem snakke om oppgavene, bruke begrepene og diskutere løsningene.

  Matematikk 8-10 har elevrapporter som kartlegger og gir underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt kraftig verktøy for læringsanalyse.

  Medforfattere: Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum

  Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

 • BrettMatte

  Elever som strever med matematikk, mangler som oftest forståelse for matematiske begreper. BrettMatte styrker forståelsen for det grunnleggende i matematikken.

  BrettMatte er delt inn i emnene:

  • Tall
  • Begrepstrening
  • Regne med tall
  • Algebra og funksjoner 
  • Geometri
  • Måling
  • Statistikk
  • Eksamenstrening

  Gratis utprøving i 30 dager Presentasjon (pptx) Katalogen (pdf)


  Felles for kapitlene er at de har:

  • langsom progresjon
  • forklaringer i små, tydelige animasjoner
  • fokus på en ferdighet om gangen
  • utregning steg for steg
  • progresjon fra det konkrete til det abstrakte
  • rapporter som viser deg hva eleven har jobbet med

   

  Målgruppe: 

  BrettMatte passer for elever 8-10 som opplever at matematikk ikke er noe for dem. Innholdet tilsvarer det som normalt sett gjennomgås på åttende trinn. Det er også aktuelt for elever på niende og tiende trinn når målet er at de minst skal oppnå karakteren to på eksamen gjennom å beherske det grunnleggende. 

  Læremidlet er godt eget for elever som har hull i matematikkunnskapene eller trenger mengdetrening.


  BrettMatte kan brukes på nettbrett og pc. Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Viser 1 - 6 av 6 varer
Viser 1 - 6 av 6 varer