Norsk  Det finnes 3 varer.

Fag og læremidler

 • Ordimellom 8-10

  Ordimellom er et nettbasert læremiddel i norsk for elever med lese- og skrivevansker. Det åpner for muligheter som går langt utover det den tradisjonelle norskboka gir.

  Elevene ser forfatterintervjuer, utdrag av kjente skuespill, løser nivådifferensierte interaktive oppgaver og kan selv velge om de vil lytte til eller lese tekstene og oppgavene.

  Prøv selv Innholdsoversikt


  Ny versjon våren 2019

  Snart kommer Ordimellom med:

  • Reviderte tekster og oppgaver
  • Egne oppgaver i helhetslesing
  • Veiledet lesing
  • Interaktive sjangermoduler
  • Innhold for nettbrett og pc


  Les mer om helhetslesing


  Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet


  Ordimellom er tilpasset kompetansemålene i norsk for ungdomstrinnet. Det egner seg godt for elever med og uten IOP.

  Forfattere nåværende versjon: Kathrine Wegge og Arne Jørgen Løvland

Viser 1 - 3 av 3 varer
Viser 1 - 3 av 3 varer