Norsk  Det finnes 7 varer.

Fag og læremidler

 • Språkstien 1-2

  Språkstien er et nettbasert læremiddel i forberedende lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn med språkstimulerende oppgaver. Oppgavene hjelper elevene med å se sammenhengen mellom lyd og bokstav.   • Arbeid med fonologisk bevissthet
  • Selvrettende oppgaver
  • Basert på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte måneder
  • For nettbrett og pc
  • Bokmåls- og nynorskversjon


  Prøv selv Prøv gratis med elever i 30 dager

  Språkstien er inndelt i temaene:

  • rimord
  • setninger
  • stavelser
  • sammensatte ord
  • korte og lange ord
  • bokstavlyder


  Oppgavene er på fire nivå

  • Stjerne - elevene kombiner lyd og bilde (enklest)
  • Sol - elevene kombiner lyd, bilde og tekst
  • Måne - elevene kombiner lyd, bilde og tekst
  • Planet - elevene kombiner lyd og tekst (mest krevende)


  I de enkle oppgavene stimuleres elevenes evne til å skjelne lyder. Etter hvert skriver elevene ord og setninger. Språkstien passer både for elever som har knekt og ikke har knekt lesekoden

  Forfattere: Kari Nordhagen og Grete Redse

 • Trollord

  Trollord er en stor lærebase med mer enn 2700 oppgaver for begrepsinnlæring, språklig bevissthet og artikulasjon. Lærebasen består av fem moduler: Steg for Steg, TaleBilder, Se og Si, OrdLeker, RytmeLeker

  PRØV GRATIS I 30 DAGER

  Trollord hjelper barnet til å:

  • bruke stemmen og å produsere lyder.
  • øve opp den auditive intelligensen.
  • forbedre artikulasjonen.
  • øke aktivt og passivt ordforråd .
  • øve ferdigheten til å beskrive.

  Trollord bygger på det internasjonale læremiddelet EduSensus fra SanomaPro, og er bearbeidet og videreutviklet for norske forhold av CyberBook. Prosjektet er støttet av Utdanningsdirektoratet.

  Prøv selv:

  STEG FOR STEG TALEBILDER SE OG SI ORDLEKER RYTMELEKER


  Inkludert er også en egen del for bryterstyring og/eller tastaturstyring.

  SE KATALOGEN (PDF)


  Trollord skal gjøre det lettere å:

  • imøtekomme behovet for tilrettelagt materiell for språkstimulering for barn med særskilte behov.
  • stimulere til samarbeid og inkludering for alle barn og elever.
  • gi foreldre og foresatte mulighet til å involvere seg i bruken av materiellet.
  • bidra til videreutvikling av multifunksjonelt pedagogisk verktøy i barnehager og skoler.

  Lærerveiledninger: 
  OrdLeker
  RytmeLeker
  Se og Si
  Steg for Steg
  TaleBilder


Viser 1 - 7 av 7 varer
Viser 1 - 7 av 7 varer