Norsk  Det finnes 3 varer.

Fag og læremidler

 • Språkstien 1-2

  Språkstien er et nettbasert læremiddel i forberedende lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn med språkstimulerende oppgaver. Oppgavene hjelper elevene med å se sammenhengen mellom lyd og bokstav.   • Arbeid med fonologisk bevissthet
  • Selvrettende oppgaver
  • Basert på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte måneder
  • For nettbrett og pc
  • Bokmåls- og nynorskversjon


  Prøv selv Prøv gratis med elever i 30 dager

  Språkstien er inndelt i temaene:

  • rimord
  • setninger
  • stavelser
  • sammensatte ord
  • korte og lange ord
  • bokstavlyder


  Oppgavene er på fire nivå

  • Stjerne - elevene kombiner lyd og bilde (enklest)
  • Sol - elevene kombiner lyd, bilde og tekst
  • Måne - elevene kombiner lyd, bilde og tekst
  • Planet - elevene kombiner lyd og tekst (mest krevende)


  I de enkle oppgavene stimuleres elevenes evne til å skjelne lyder. Etter hvert skriver elevene ord og setninger. Språkstien passer både for elever som har knekt og ikke har knekt lesekoden

  Forfattere: Kari Nordhagen og Grete Redse


  Se katalogen (pdf)

Viser 1 - 3 av 3 varer
Viser 1 - 3 av 3 varer