Læremidler skolen kan få støtte til

Kunnskap.no tilbyr en rekke læremidler som skolen kan få støtte til gjennom den teknologiske skolesekken. 

Utlysningen publiseres 2. mai. Tilskuddsordningen gjelder for kommuner og fylkeskommuner og krever egenandel fra tilskuddsmottakerne.

Den teknologiske skolesekken gir støtte til innkjøp av digitale læremidler. Målet er å bidra til at elever og lærere får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Du kan lese mer om ordningen her https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/

Læremidlene i listen nedenfor fra Kunnskap.no dekker hele eller deler av kompetansemålene i Fagfornyelsen. Flere læremidler kommer i løpet av juni: 

1. trinn

Matematikk: Jeg kan regne 1

Norsk: Språkstien

Engelsk: Friends 1

2. trinn

Matematikk: Jeg kan regne 2

Norsk: Språkstien

Engelsk: Friends 2

3. trinn

Matematikk: Jeg kan regne 3

Engelsk: Friends 3

4. trinn

Matematikk: Jeg kan regne 4

Engelsk: Friends 4

5. trinn

Engelsk: Friends 5

Matematikk 5-7 (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa (kommer)

6. trinn

Engelsk: Friends 6

Matematikk 5-7 (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa (kommer)

7. trinn

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Matematikk 5-7 (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa (kommer)

8. trinn

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Norsk: Ordimellom 8-10

Norsk: Ordimellom 8-10: Å lese er å forstå (kommer)

Norsk: Ordimellom 8-10: Skriving for mange formål (kommer)

Matematikk 8-10 (kommer)

Matematikk 8-10 Tall (kommer)

Matematikk 8-10 Algebra (kommer)

Matematikk 8-10 Funksjoner (kommer)

Matematikk 8-10 Geometri (kommer)

Matematikk 8-10 Statistikk (kommer)

Naturfag 8-10 (kommer)

BrettMatte (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa (kommer)

9. trinn

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Norsk: Ordimellom 8-10

Norsk: Ordimellom 8-10: Å lese er å forstå (kommer)

Norsk: Ordimellom 8-10: Skriving for mange formål (kommer)

Matematikk 8-10 (kommer)

Matematikk 8-10 Tall (kommer)

Matematikk 8-10 Algebra (kommer)

Matematikk 8-10 Funksjoner (kommer)

Matematikk 8-10 Geometri (kommer)

Matematikk 8-10 Statistikk (kommer)

Naturfag 8-10 (kommer)

BrettMatte (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa (kommer)

10. trinn

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Norsk: Ordimellom 8-10

Norsk: Ordimellom 8-10: Å lese er å forstå (kommer)

Norsk: Ordimellom 8-10: Skriving for mange formål (kommer)

Matematikk 8-10 (kommer)

Matematikk 8-10 Tall (kommer)

Matematikk 8-10 Algebra (kommer)

Matematikk 8-10 Funksjoner (kommer)

Matematikk 8-10 Geometri (kommer)

Matematikk 8-10 Statistikk (kommer)

Naturfag 8-10 (kommer)

BrettMatte (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa (kommer)

Videregående

Grunnleggende norsk: NorskPluss VGS

Norsk for elever med kort botid: NorskPluss Kort botid

Matematikk 1T (kommer)

Matematikk 1P (kommer)

Læremidler skolen kan få støtte til  Det er ingen varer i denne kategorien.