Jeg kan regne - TEST

Jeg kan regne 1-4 er et komplett nettbasert læremiddel i matematikk for 1.-4. trinn. Med innhold fra hverdagen motiveres elevene til å se at matematikk er overalt rundt oss. 

Jeg kan regne

Jeg kan regne er delt inn etter trinn og tallområde:

Modul 1A med tallene 0-10 passer for elever med matematikkvansker. Mange elever behersker matematikken som gjennomgås i denne modulen når de begynner på barneskolen. 


Innen hvert tallområde jobber elevene med emnene:

• Tall
• Addisjon og subtraksjon
• Divisjon (Fra 3. trinn)
• Multiplikasjon
• Kjøp og salg
• Klokke og tid
• Måling
• Geometri
• Statistikk
• Mattenøtter
• Arbeidsark

30 dagers gratis utprøving med elever

Katalog (PDF) Gå til Utforsk Innholdsoversikt (PDF) 


Prøv utvalgte kapitler

Jeg kan regne - TEST  Det er ingen varer i denne kategorien.