NorskPluss Alfa - lanseres snart

NorskPluss Alfa er et nettbasert læremiddel for unge og voksne som skal lære seg å lese og skrive på norsk. Det er lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

• Systematisk bokstavtrening
• Omfattende lyd- og bildestøtte
• Skrifttype ”Skoleskrift”, digitalt og på arbeidsark
• Egne oppgaver i STL+
• For pc, nettbrett og mobil
• Bokmål og nynorsk


Prøv selv

Å være sikker på sammenhengen mellom lyd og bokstav er basisgrunnlaget for lesing og skriving. Derfor presenteres hver bokstav i egne kapitler med mange og varierte øvingsoppgaver, som:

• Gjenkjenning av lyder
• Gjenkjenning av lyder i ord
• Sammentrekning av lyder til ord
• Øvelser med korte og lange vokaler
• Skriveregler for ikke lydrette ord


Utskrivbare arbeidsark supplerer oppgavene i nettressursen. Arkene i bokstavforming og skriftforming gir elevene øvelse i å skrive for hånd med hjelpelinjer. I tillegg er det tester og arbeidsark som skal brukes i kombinasjon med et STL+-program.


NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram:  

SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ


De første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Det er spesielt viktig at  elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

 

Tekniske krav: NorskPluss Alfa kan brukes på nettbrett, smarttelefoner og pc. Det er en forutsetning at skolen/kommunen/fylket har et STL+-program.

Forfattere: Eli Karin Tjørhom og Anne Marie Eiby

NorskPluss Alfa er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet. 

NorskPluss Alfa - lanseres snart  Det er ingen varer i denne kategorien.