BrettMatte

Ønsker du deg mer tid til å hjelpe den enkelte i matematikk? Erfaring fra andre skoler viser at lærerne får mer tid til å veilede gjennom bruk av BrettMatte. BrettMatte gjør det enklere for elevene å sette seg mål, samt å jobbe mot disse selv.

Elever som sliter med matematikkfaget, mangler ofte forståelse for matematiske begreper. BrettMatte består av en rekke animasjoner som åpner for at elevene kan utforske vanskelige emner.

Prøv selv >  Gratis utprøving i 30 dager 


VEILEDER: Jobb med BrettMatte i gruppe, to og to eller alene. Erfaringsmessig får
læreren mer tid til å veilede. Foto: Sverre Christian Jarild

Hvert kapittel har:

• langsom progresjon
• forklaringer i små, tydelige animasjoner
• utforsker én og én ferdighet 
• utregning steg for steg
• progresjon fra konkret til abstrakt
• rapporter som viser deg hva eleven har jobbet med

Erfaringer

"Derfor ser de fram til leksene" Les om Vardal skole

"– Vi får mer tid til å veilede" Les hvordan Trara skole i Fredrikstad fikk mer tid. 


BrettMatte i media: 

Sarah Cathrine strevde med matte, så tok lærerne i bruk et nytt triks (Oppland Arbeiderblad)

BrettMatte er delt inn i emnene:

• Tall
• Begrepstrening
• Regne med tall
• Algebra og funksjoner 
• Geometri
• Måling
• Statistikk
• Eksamenstrening

Presentasjon (PPTX) 


Målgruppe:
 

BrettMatte passer for elever på 8.-10.-trinn som ikke mestrer matematikkfaget. Innholdet tilsvarer det som vanligvis gjennomgås på åttende trinn. Det er også aktuelt for elever på 9.- og 10.- trinn når målet er at de minst skal oppnå karakteren to på eksamen (de skal beherske det grunnleggende).

Læremidlet er godt egnet for elever som har hull i matematikkunnskapene eller som behøver mengdetreningBrettMatte kan brukes på nettbrett og PC. Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.


Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

BrettMatte   Det finnes 2 varer.

Viser 1 - 2 av 2 varer
Viser 1 - 2 av 2 varer