BrettMatte

Brettmatte er et heldigitalt læremiddel for elever med matematikkvansker på ungdomstrinnet. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og bilder blir grunnleggende matematikk presentert på en lettfattelig måte.

 

Brettmatte fokuserer på begreper, visualisering og struktur for at elevene skal oppnå forståelse og selvtillit i matematikk.Prøv selv >  Gratis utprøving i 30 dager 
VEILEDER: Jobb med BrettMatte i gruppe, to og to eller alene. Erfaringsmessig får
læreren mer tid til å veilede. Foto: Sverre Christian Jarild

Det kan være mange ulike årsaker til at en elev sliter faglig, og Brettmatte gir lærer og elev store muligheter for tilpasning. Lærer kan plukke ut enkelte sider til elevene, og sette sammen kapitler slik det passer eleven best.

Tenk deg at du skal jobbe med et krevende emne på 9. trinn. Noen av elevene hadde en vanskelig periode på 8. trinn, og klarte ikke å tilegne seg kunnskap de kan bygge videre på. Ved hjelp av Brettmatte kan de tilegne seg de grunnleggende ferdighetene som trengs for å jobbe med det nye emnet. 


Brettmatte har:

• Forklaringer i små, tydelige animasjoner

• Spennende undringsoppgaver

• Langsom progresjon fra det konkrete til det abstrakte

• Fokus på en ferdighet om gangen

• En struktur som legger til rette for dybdelæring

Erfaringer

"Derfor ser de fram til leksene" Les om Vardal skole

"– Vi får mer tid til å veilede" Les hvordan Trara skole i Fredrikstad fikk mer tid. 


BrettMatte i media: 

Sarah Cathrine strevde med matte, så tok lærerne i bruk et nytt triks (Oppland Arbeiderblad)

BrettMatte er delt inn i emnene:

• Tall
• Begrepstrening
• Regne med tall
• Algebra og funksjoner 
• Geometri
• Måling
• Statistikk
• Eksamenstrening

Presentasjon (PPTX) 


Målgruppe:
 

Læremidlet er godt egnet for elever som har hull i matematikkunnskapene eller som behøver mengdetreningBrettMatte kan brukes på nettbrett og PC. Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.


Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

BrettMatte   Det finnes 2 varer.

Viser 1 - 2 av 2 varer
Viser 1 - 2 av 2 varer