Jeg ønsker å prøve NorskPluss Ungdom gratis med elever i 30 dager.

  • Demo sendes til skoler/kurstilbydere/skolekontor/PPT.
  • Privatpersoner har mulighet til å prøve ut kapitler som er lagt ut åpent på Kunnskap.no.