Jeg ønsker å prøve "Gilbert" gratis med elever i 30 dager.

  • Demo sendes til skoler/kurstilbydere/skolekontor/PPT.
  • Privatpersoner har tilgang til demokapitler på sidene.