Jeg ønsker å prøve Friends gratis med elever i 14 dager.

  • Demo sendes til skoler/kurstilbydere/skolekontor/PPT.
  • Privatpersoner har mulighet til å prøve ut kapitler som er lagt ut åpent på Kunnskap.no.