Matematikk 5-7 - privatlisens

Varetype: Privatlisens for 1 år

Matematikk 5.,6. og 7. er utviklet for fagfornyelsen med vekt på dybdelæring. 

Matematikk 5 legger vekt på utforske og forklare sammenhenger mellom brøk, desimaltall og prosent. Her legges det opp til å utvikle ulike strategier og bruke disse for regning. Elevene møter også tid, måleenheter, algebraisk tenkning og likninger.

Matematikk 6 bygger videre på strategier for regning med desimaltall. Videre legges det vekt på geometriske figurer og utforske sammenheng mellom areal og omkrets.

Matematikk 7 legger vekt på bruk av strategier for brøk, desimaltall og prosent. Her møter også elevene algebraisk tenkning og ulike strategier for å løse lineære likninger.

More details

495 kr

Eks. mva.

Beskrivelse

Læremiddelet inneholder utforskende oppgaver med økende progresjon, spill og praktiske oppgaver. Elevene skal bli gode problemløsere og forstå hvordan regneferdigheter henger sammen. Mange av oppgavene er knyttet opp mot dagligdagse situasjoner. Kompetansemål og kjerneelementer er gjenkjennelig i de ulike kapitlene. Oppgavene er interaktive og selvrettende. For hvert kapittel vil eleven få en oppsummering om hvordan arbeidet gikk.sydde opplegg for interaktive tavler og en elevdel som veileder, kartlegger og retter, er Matematikk 5-7 den komplette digitale ressurs i matematikk for mellomtrinnet.

30 andre produkter i samme kategori: