BrettMatte: Elevlisens 1 år

Varetype: Elevlisens 1 år

Ønsker du deg mer tid til å hjelpe den enkelte i matematikk? Erfaring fra andre skoler viser at lærerne får mer tid til å veilede gjennom bruk av BrettMatte. BrettMatte gjør det enklere for elevene å sette seg mål, samt å jobbe mot disse selv.

Elever som sliter med matematikkfaget, mangler ofte forståelse for matematiske begreper. BrettMatte består av en rekke animasjoner som åpner for at elevene kan utforske vanskelige emner.

More details

150 kr

Eks. mva.

Beskrivelse

BrettMatte er delt inn i emnene:

• Tall
• Begrepstrening
• Regne med tall
• Algebra og funksjoner 
• Geometri
• Måling
• Statistikk
• Eksamenstrening
VARDAL UNGDOMSKOLE I GJØVIK:
Lærer Randi Aaseth bruker ofte BrettMatte i mindre grupper eller med enkeltelever. 

Felles for kapitlene er at de har:

• langsom progresjon
• forklaringer i små, tydelige animasjoner
• fokus på en ferdighet om gangen
• utregning steg for steg
• progresjon fra det konkrete til det abstrakte
• rapporter som viser deg hva eleven har jobbet med

 


Hva sier andre?

"Derfor ser de fram til leksene" Les om Vardal skole, en av flere piloter i matematikkprosjekt. 

"– Vi får mer tid til å veilede" Les hvordan Trara skole i Fredrikstad fikk mer tid. 

BrettMatte i media: 

Sarah Cathrine strevde med matte, så tok lærerne i bruk et nytt triks

Målgruppe: 

BrettMatte passer for elever 8-10 som opplever at matematikk ikke er noe for dem. Innholdet tilsvarer det som normalt sett gjennomgås på åttende trinn. Det er også aktuelt for elever på niende og tiende trinn når målet er at de minst skal oppnå karakteren to på eksamen gjennom å beherske det grunnleggende. 

Læremidlet er godt eget for elever som har hull i matematikkunnskapene eller trenger mengdetrening.


BrettMatte kan brukes på nettbrett og pc. Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

30 andre produkter i samme kategori: