BrettMatte: Lisens for private

Varetype: Privatlisens for 1 år

BrettMatte passer for elever på ungdomstrinnet som opplever at matematikk ikke er noe for dem. Innholdet tilsvarer det som normalt sett gjennomgås på åttende trinn. Det er også aktuelt for elever på niende og tiende trinn når målet er at de minst skal oppnå karakteren to på eksamen gjennom å beherske det grunnleggende. 

More details

825 kr

Eks. mva.

Beskrivelse

BrettMatte er delt inn i emnene:

• Tall
• Begrepstrening
• Regne med tall
• Algebra og funksjoner 
• Geometri
• Måling
• Statistikk
• Eksamenstrening
VARDAL UNGDOMSKOLE I GJØVIK:
Lærer Randi Aaseth bruker ofte BrettMatte i mindre grupper eller med enkeltelever. 

Felles for kapitlene er at de har:

• langsom progresjon
• forklaringer i små, tydelige animasjoner
• fokus på en ferdighet om gangen
• utregning steg for steg
• progresjon fra det konkrete til det abstrakte
• rapporter som viser hva eleven har jobbet med

 


Hva sier andre?

"Derfor ser de fram til leksene" Les om Vardal skole, en av flere piloter i matematikkprosjekt. 

"– Vi får mer tid til å veilede" Les hvordan Trara skole i Fredrikstad fikk mer tid. 

BrettMatte i media: 

Sarah Cathrine strevde med matte, så tok lærerne i bruk et nytt triks

Målgruppe: 

Læremidlet er godt eget for elever som har hull i matematikkunnskapene eller trenger mengdetrening.


BrettMatte kan brukes på nettbrett og pc. Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

30 andre produkter i samme kategori: