BrettMatte - skoleavtale

Varetype: Skoleavtale, årlig lisens

Ønsker du deg mer tid til å hjelpe den enkelte i matematikk? Erfaring fra andre skoler viser at lærerne får mer tid til å veilede gjennom bruk av BrettMatte. BrettMatte gjør det enklere for elevene å sette seg mål, samt å jobbe mot disse selv.

Inngå en skoleavtale og få Brettmatte fra kr.3750,-

Ta kontakt for avtale. Kunnskap@kunnskap.no

Ved å bruke læremiddelet gjennom vår portal min.Kunnskap, får læreren et verktøy i hverdagen når elevene skal jobbe selvstendig hjemme og på skolen.

More details

3 750 kr

Eks. mva.

Beskrivelse

Elever som strever med matematikk, mangler som oftest forståelse for matematiske begreper. BrettMatte sikrer forståelsen for grunnleggende matematiske begreper. Kapitlene i BrettMatte har en gradvis progresjon fra konkrete til abstrakte oppgaver. En ferdighet trenes om gangen.

BrettMatte er delt inn i emnene:

• Tall
• Begrepstrening
• Regne med tall
• Algebra og funksjoner 
• Geometri
• Måling
• Statistikk
• Eksamenstrening
VARDAL UNGDOMSKOLE I GJØVIK:
Lærer Randi Aaseth bruker ofte BrettMatte i mindre grupper eller med enkeltelever. 

Felles for kapitlene er at de har:

• langsom progresjon
• forklaringer i små, tydelige animasjoner
• fokus på en ferdighet om gangen
• utregning steg for steg
• progresjon fra det konkrete til det abstrakte
• rapporter som viser deg hva eleven har jobbet med

 

Målgruppe: 

BrettMatte passer for elever 8-10 som opplever at matematikk ikke er noe for dem. Innholdet tilsvarer det som normalt sett gjennomgås på åttende trinn. Det er også aktuelt for elever på niende og tiende trinn når målet er at de minst skal oppnå karakteren to på eksamen gjennom å beherske det grunnleggende. 

Læremidlet er godt eget for elever som har hull i matematikkunnskapene eller trenger mengdetrening.


BrettMatte kan brukes på nettbrett og pc. Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.


Se katalogen (pdf) Eleven skal klare eksamen (pptx) Gratis utprøving i 30 dager

Relaterte artikler i fagbloggen

30 andre produkter i samme kategori: