Matematikk 1-7 norsk, ukrainsk og russisk

  • Alle fagtekster er oversatt til ukrainsk og russisk og lest inn med naturlig tale.
  • Etter hver fagtekst er det interaktive- og selvrettende oppgaver.
  • Eleven gis tospråklig fagopplæring ved sømløst bytte mellom norsk-, ukrainsk- og russisk tekst og tale. 
  • Oppgavene er på norsk.
  • Gode resultatoversikter for både elev og lærer viser oppnådd kompetanse
  • Oversettelsene er finansiert av Utdanningsdirektoratet.
  • Oversettelsene er gratis for skolene i tre år.

7 250 kr
Eksklusive MVA
Antall

 

Personvern

 

Kjøpsbetingelser

Beskrivelse

Matematikk 1-7 er en et heldigital læremiddel som dekker alle trinn fra 1.-7.trinn. Matematikk 1-7 er tilrettelagt for norsk, ukrainsk og russisk!

Her møter elevene oppgaver med stor variasjon som fokuserer på utforskning, fordypning, samarbeid og trening. Alle svar lagres og alle oppgaver er selvrettende som ender i en detaljert læringsanalyse for læreren. Ingen retting - mer tid til veiledning, læringsfremmende samtaler og tilrettelagt undervisning!

Video Matematikk 1-4 ukrainsk og russisk

Video Matematikk 5-7 ukrainsk og russisk

På norsk, ukrainsk og russisk - tekst og naturlig tale

Med den helt nye Matematikk 1-7 får elevene utforske matematikk med valgfritt språk: Norsk, ukrainsk eller russisk. Til hver oppgave kan elevene selv velge hvilket språk de ønsker til tekst og lyd. Innholdet er likt uansett språk og lærer får læringsanalyse fra elevenes arbeid uavhengig av elevens språkvalg.

Med Matematikk 1-7 kan ukrainske elever integreres rett inn i klasserommet og samarbeide med norske elever med identiske oppgaver på valgfritt språk.

PRØV SELV: MATEMATIKK 1 - Sammenlikne tall 

ÅPNE KAPITLER MATEMATIKK 5 UKRAINSK OG RUSSISK

ÅPNE KAPITLER MATEMATIKK 6 UKRAINSK OG RUSSISK

ÅPNE KAPITLER MATEMATIKK 7 UKRAINSK OG RUSSISK

FÅ GRATIS UTPRØVING HER!

Differensiering

Gjennom vår portal min.Kunnskap.no kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer

Veiledende tilbakemeldinger

Alle oppgaver er selvrettende og gir umiddelbar og automatisk tilbakemeldinger om svaret er riktig eller feil. All aktivitet lagres og ender i læringsanalyse som gir en detaljert oversikt over elevens mestring og tidsbruk. Dette frigir tid til lærer i klasserommet til å ha lengre samtaler med enkeltelever.

Detaljerte elevrapporter

Matematikk 1-7 tar vare på elevenes svar. Lærere kan ta ut elevrapporter som gir informasjon om hvor lenge elevene har jobbet med læremidlet, oppgaver som er løst og faglige styrker og svakheter. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering.

Produktdetaljer

Dataark

Varetype
Digital læremiddel (online)
16 andre produkter i samme kategori:

Språkstien 1-2

Språkstien er et nettbasert læremiddel i forberedende lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn med språkstimulerende oppgaver. Oppgavene hjelper elevene med å se sammenhengen mellom lyd og bokstav. 

Mer
På lager

NorskPluss B2

NYE NorskPluss B2 er et intensivt nettbasert læremiddel for deltakere som vil forberede seg til å ta og bestå norskprøve på B2-nivå eller Bergenstesten.  Det passer i ordinære klasser, fjernundervisning og kombiklasser.  Alle oppgaver og tekster er samlet i nettressursen som består av modelltekster, dialoger og lesetekster innenfor ulike sjangere....

Mer
På lager

Chemistry - Lower Secondary

Chemistry - Lower Secondary (LS) består av hundrevis av interaktive sider med illustrasjoner, animasjoner, video, 3D-modeller, tester og selvrettende oppgaver som aktiviserer og motiverer elevene.

Mer
På lager

Ordimellom 8-10

Ordimellom er et digitalt læremiddel i norsk og åpner for muligheter som går langt utover det den tradisjonelle norskboka gir. Læremiddelet er spesielt godt egnet for elever med lese- og skrivevansker på ungdomstrinnet.Elevene jobber systematisk med lese- og skrivestrategier, løser interaktive oppgaver og kan selv velge om de vil lese eller lytte til...

Mer
På lager

Matematikk 8-10

Matematikk 8, 9 og 10 for fagfornyelsen, er et digitalt læreverk som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte. Læremiddelet er strukturert etter kjerneelementer og kompetansemål og setter fokus på...

Mer
På lager

Matematikk 5-7 Grunnleggende regneferdigheter

Matematikk 5-7 Grunnleggende ferdigheter inneholder selvrettende oppgaver for repetisjon av grunnleggende ferdigheter i regning. Ressursen er tenkt som supplement til Matematikk 5-7 Fagfornyelsen, men kan også brukes som supplement til Jeg kan regne 4.

Mer
På lager

Friends 5-7

Lær engelsk sammen med engelske skolebarn i Friends. Bli med inn i klasserom, i bursdagsselskap ogdyrebutikker m.m. Ved å bruke læremiddelet gjennom vår portal min.kunnskap.no, får læreren et verktøy i hverdagen når elevene skal jobbe selvstendig hjemme og på skolen.

Mer
På lager

Matematikk 1T

Matematikk 1T er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.

Mer
På lager

NorskPluss Bildeordbank

NorskPluss Bildeordbank inneholder 15 bildetema der vi har samlet vokabular og enkle ord- og bilde-oppgaver fra NorskPluss Ungdom, NorskPluss A1-A2, og noe fra NorskPluss B1.

Mer
På lager

NorskPluss B1

NorskPluss B1 er et nettbasert læremiddel for voksne som vil ta norskprøve A2/B1. Det passer i ordinære klasser, kombiklasser og fjernundervisning. Alle oppgaver og tekster er samlet i nettressursen som består av 605 sider med lesetekster, lyttetekster, interaktive grammatikkoppgaver, lytteoppgaver, leseforståelsesoppgaver, samtale- og skriveoppgaver. 

Mer
På lager

NorskPluss Ungdom ukrainsk og russisk

NorskPluss Ungdom på ukrainsk og russisk. Fagtekster, i form av dialoger, er på ukrainsk og russisk. Elevene kan lytte til norsk fagtekst og samtidig se og lese teksten på ukrainsk eller russisk. Etter hver fagtekst er det interaktive- og selvrettende oppgaver på norsk. Lær norsk ved å se, lytte og lese. Gode resultatoversikter for både elev og lærer...

Mer
På lager

Tverrfaglig og praktisk 8-10

Nettbaserte læremidler for skoler som ønsker å jobbe mer tverrfaglig i tråd med Fagfornyelsen.  Pakken består av: Matematikk 8-10 Brettmatte (eget spes.ped-læremiddel) Ordimellom Syklus 8-10 mSkills Matematikk 1T

Mer
På lager

Biology - Upper Secondary

Biology - Upper Secondary består av hundrevis av interaktive sider med illustrasjoner, animasjoner, video, 3D-modeller, tester og selvrettende oppgaver som aktiviserer og motiverer elevene.

Mer
På lager

Beslektede artikler

Follow us on Facebook