• NorskPluss FVO - skjermbilde
  • NorskPluss FVO - skjermbilde
  • NorskPluss FVO - skjermbilde
  • NorskPluss FVO - skjermbilde
  • NorskPluss FVO - skjermbilde
  • NorskPluss FVO - skjermbilde

NorskPluss FVO

NorskPluss FVO er en helt ny ressurs utviklet etter de nye modulstrukturerte læreplanene for forberedende voksenopplæring.

Læremiddelet er utviklet etter støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Målform
Type lisens
1 099 kr
Eksklusive MVA
Antall

 

Personvern

 

Kjøpsbetingelser

Beskrivelse


NorskPluss FVO
dekker alle fire moduler i FVO-læreplanen. Læremidlet har mye spennende fagstoff utviklet av dyktige lærere på fagområdet.Gratis utprøving med elever Prøv selvGjennom læremiddelet får elev og lærer:

• Et omfattende læreverk, over 2000 sider fordelt på ca. 90 kapitler

• Variert innhold som fremmer gode læringsstrategier og kunnskap om egen språklæring.

• Modelltekster og sjangerlære, lyttetrening og praktisk grammatikk knyttet til tekster.

• Selvrettende oppgaver: Stort omfang av varierte selvrettende oppgaver sammen med lesesekvenser.

• Samarbeids- og skriveoppgaver

• Lese- og lyttetrening: Alle lesetekster er innlest med naturlig tale.

• To målformer: Tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

• Læringsanalyse: Resultater og progresjon lagres for både lærer og elev.

• Egen læringsportal: min.kunnskap.no, lar deg sette sammen oppgaver tilpasset grupper og elever.

• Utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Modulbasert

Med NorskPluss FVO kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske.


Differensiering

Gjennom vår portal min.Kunnskap kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for læreren.

Veiledende tilbakemeldinger

Alle oppgaver er selvrettende og gir elevene veiledende tilbakemeldinger når de svarer feil. Umiddelbar tilbakemelding på om noe er forstått motiverer elevene til å fortsette arbeidet, og frigir tid til lærer i klasserommet til å ha lengre samtaler med enkeltelever.


Detaljerte elevrapporter

NorskPluss FVO tar vare på elevenes svar. Lærere kan ta ut elevrapporter som gir informasjon om hvor lenge elevene har jobbet med læremidlet, oppgaver som er løst og faglige styrker og svakheter. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering.

Produktdetaljer

Dataark

Varetype
Digital læremiddel (online)

Spesifikke referanser

isbn
9788292943762

Follow us on Facebook