Påmelding til høstens webinarer for lærere i Bærum kommune: Læremidler på læringsportalen min.kunnskap.no

Webinarene varer 30 minutter hvor det blir vist fra innholdet i læremidlene samt hvordan læringsportalen min.kunnskap.no kan brukes til å designe og følge opp elevenes arbeid.