Jeg ønsker å prøve "Praktisk og tilpasset 1-4" gratis med elever i 14 dager. Utprøvingen er uforpliktende. 

  • Demo sendes til skoler/kurstilbydere/skolekontor/PPT.
  • Privatpersoner har tilgang til demokapitler på sidene.