Jeg ønsker å prøve "Matematikk 5-7" gratis med elever i 14 dager.

  • Demo sendes til skoler/kurstilbydere/skolekontor/PPT.
  • Privatpersoner har tilgang til demokapitler på sidene.