Skoleavtale 50 elever, årlig lisens

Med en "skoleavtale 50 elever, årlig lisens" får inntil 50 elever på skolen tilgang til nettressursene (lærerne får tilgang i tillegg). Avtalen løper automatisk hvert år med utgangspunkt i bestillings-dato, med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse før avtalen fornyes. Innloggingen vil foregå via FEIDE eller direkte via Kunnskap.no.