Lisens

Lisensen varer ett år fra bestillingsdatoen. Husk lisens til lærer. Tilgang til læremiddelet får du på min.kunnskap.no.