Bruk tid med eleven - ikke på retting!

Min.kunnskap.no er plattformen der alle læremidlene til Kunnskap.no er samlet. Portalen brukes i dag av en lang rekke kommuner og skoler. Med min.kunnskap.no får lærere og elever tilgang til en moderne læringsplattform for fagfornyelsen med tilgang til en rekke digitale portaltjenester for oppfølging og tilpasset undervisning. 

Med portalen min.kunnskap.no får lærere og elever tilgang til tidsbesparende- og læringsfremmende kvaliteter som:

  • Elevene/deltakerne får umiddelbar tilbakemelding på oppgavene
  • Alle svar lagres automatisk
  • Lærer og elev får tilgang til læringsanalyse basert på elevens arbeid. Perfekt for læringsfremmende samtaler med eleven.

Innlogging:

Logg inn læringsportalen MIN.KUNNSKAP.NO

Portalen og læremidlene kan benyttes både med Feide og uten Feide. Ved innlogging uten Feide opprettes et brukernavn og passord. Dersom dere har elever som ikke kan benytte Feide er vi behjelpelig med oppsett av brukere slik at elevene kan følges opp.

Brukerroller på portalen:

Administrator - Lærer - Elev

Foreldrebruker blir tilgjengelig etter hvert. Da vil foresatte får tilgang til utvalgt oversikt fra eget barn.

Resultatoversikter/Læringsanalyser:

Svarene til elevene lagres automatisk og resulterer i resultatoversikter for lærer. I resultatoversiktene er elevenes svar og arbeid sortert slik at lærer får se riktige/gale svar, hvor lang tid som er brukt på oppgavene og mestringsgrad på oppgavene. Klasseoversikten gir lærer en god oversikt over det store bildet og gir en indikasjon på hva som klassen jevnt over mestrer og hva som mange i klassen synes er utfordrende og som det må jobbes mer med på klassenivå.

Lærer får også tilgang til detaljert oversikt over den enkeltes elev resultater som presenteres i læringsanalyse. Her får lærer og elev en god oversikt over elevens mestring og områder som eleven bør arbeide videre med.

Tverrfaglighet:

Verden består ikke av adskilt fag, og det er vi i Kunnskap.no klar over. Vi merker det også i vår egen jobb hver dag. En arbeidsdag for en av våre ansatte består av programmering, design, filmredigering, skrive tekster til læremidler, økonomiske spørsmål og mye mer. Arbeidslivet elevene skal ut i er tverrfaglig, og derfor gjør vi tverrfaglighet lett. Velg moduler fra ulike fag for å passe med prosjektet din klasse skal jobbe med, enten det handler om klima, økonomi eller et annet spennende emne. Du setter enkelt sammen innhold fra våre læremidler, med andre nettsider og egne ressurser og tildeler de til klassen, grupper eller enkeltelever. Del dine egenproduserte tverrfaglige læremidler med elever og andre lærere ved skolen. Digitalt gjenbruk kaller vi det!

Differensiering og tilpasset opplæring:

Å finne innhold som er tilpasset enkeltelever eller mindre grupper har vært en stor utfordring for lærere i lang tid. min.Kunnskap gjør at lærer enkelt kan variere innholdet i et emne fra barneskolenivå helt opp til videregående. Spennet i en klasse er ofte stort. Nå kan alle jobbe med samme emne, men på sitt nivå.

Søk på innhold og kompetansemål:

Avansert læringsanalyse med oversikt over kompetansemål - Oslo AVT:

Vi "tagger" alle oppgaver opp mot fagfornyelsenes kompetansemål slik at elevaktiveten kan benyttes avanserte læringsanalyser av elevenes og klassens måloppnåelse av kompetansemål og kjerneelementer. Som en leverandør av digitale læremidler til skolene i prosjektet Oslo AVT (omlag 140 Osloskoler) er vi med på å levere data til dette arbeidet. -> Mitt fagkart.

Follow us on Facebook