min.Kunnskap: portal for Fagfornyelsen

Møt Fagfonyelsen med portalen min.Kunnskap. Her er alle Kunnskap.no sine læremidler samlet, og læreren kan enkelt legge inn sine egne ressurser for å skape helt unike læremidler tilpasset sin undervisning og sine elever. 

Tverrfaglig

Verden består ikke av adskilt fag, og det er vi i Kunnskap.no klar over. Vi merker det i vår egen jobb hver dag. En arbeidsdag for en av våre ansatte består av programmering, design, filmredigering, skrive tekster til læremidler, økonomiske spørsmål og mye mer. Arbeidslivet elevene skal ut i er tverrfaglig, og derfor gjør vi tverrfaglighet lett. Velg moduler fra ulike fag for å passe med prosjektet din klasse skal jobbe med, enten det handler om klima, økonomi eller et annet spennende emne kan du sette sammen innhold fra våre læremidler, med andre nettsider og egne ressurser. Del dine tverrfaglige læremidler med elever og andre lærere ved skolen. Digitalt gjenbruk kaller vi det!

Modulært

Alle læremidlene er bygget opp av mange små moduler. Vi har ikke et kapittel som heter geometri. Vi har delt geometri opp i 39 enkeltmoduler som kan settes sammen slik at det passer lærerens ideer for undervisningen.


Differensiering

Å finne innhold som er tilpasset enkeltelever eller mindre grupper har vært en stor utfordring for lærere i lang tid. min.Kunnskap gjør at lærer enkelt kan variere innholdet i et emne fra barneskolenivå helt opp til videregående. Spennet i en klasse er ofte stort. Nå kan alle jobbe med samme emne, men på sitt nivå.

Plukk ut innhold ved "drag 'n drop" tilpasset enkeltelever eller grupper av elever.

Læringsanalyse

"Vurdering for læring" har vært et mantra i norsk skole. Det er krevende, men med vår læringsanalyse får lærer og elev omfattende oversikt over elevens kompetanse innen læringsmål. Dette gjør veiledning mer presis, og hjelper elevene med ta nye faglige steg. Læringsanalysen hjelper også læreren med å holde oversikt over elevenes arbeid, selv om de jobber med store og langvarige tverrfaglige prosjekter.