NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa er et nettbasert læremiddel for barn, ungdom og voksne som skal lære seg å lese og skrive på norsk. Det er lese-, lytte-og skriveøvelser til hver bokstav.

Hovedkomponenten er en omfattende nettressurs for nettbrett og pc. Utskrivbare arbeidsark supplerer oppgavene i nettressursen. Arkene i bokstavforming og skriftforming gir elevene øvelse i å skrive for hånd med hjelpelinjer. I tillegg er det arbeidsark som skal brukes i kombinasjon med et STL+-program.

Prøv de første kapitlene - nettressurs og arbeidsark

MODULKAPITTELPRØV SELV
BokstaverAlfabetet: SsPrøv selv
BokstaverAlfabetet: AaPrøv selv
BokstaverAlfabetet: MmPrøv selv
BokstaverAlfabetet: OoPrøv selvLes mer Innhold