Slik kan du jobbe med «tallhus»

Publisert: 2018-12-01 17:12:49
Kategori: Matematikk

Skrevet av: Trude Haugen Eide og Siri Een, Skranevatnet skole i Bergen

Her skal vi presentere et undervisningsopplegg vi brukte for å jobbe med «tallhus». I læremidlet Jeg kan regne fant vi flere gode animasjoner som hjalp elevene å skjønne forskjellen på tall.  

HVA SKJER HER: Lærer Trude Haugen Eide snakker om tallhus med elever på 2. trinn. 

Animasjonene gjør det lettere for elevene våre å abstrahere vanskelig fagstoff. Elevene får muligheten til å se, høre og spille om igjen helt til de skjønner.

Disse skulle vi få mye nytte av da elevene skulle lære om tallområdet 10-20. Selv om elevene kjenner til tallet 5 og tallet 11, er det ikke sikkert at de skjønner forskjellen på tallene.

Hvilket tall er egentlig størst?  

Begrep om «ener- og tierplass» var tema for en matematikktime med 2-klassingene våre. Da fikk vi bruk for en animasjon fra Jeg kan regne 1B (se illustrasjon under, side 2).

Visuelt framstilt

I animasjonen fra Jeg kan regne 1B skal elevene finne ut hvor mange farger Tom har. Animasjonen visualiserer og viser tydelig for eleven hva som skjer i tallhuset når mengden endrer seg fra ni til ti.

Se animasjonen her (side 2)

Samtidig som vi teller vises tallene i tallhuset nederst til høyre. Når vi hadde telt opp til ni, stoppet vi animasjonen og undret oss sammen: «Hva ville skje når vi kom til tallet ti?»

Elevene begynte raskt å undre seg over hva som ville skje når vi skulle skrive tallet ti. Det ble stor aktivitet i klasserommet og elevene diskuterte med hverandre. De brukte begrepene «enere», «tiere» og «tallhus».

Laminert ark

For at tallområdet 10-20 skulle bli enda tydeligere for elevene, innførte vi også begrepet «tallhus» på et laminert A4-ark. Slik kunne elevene skrive på med tusj som kunne vaskes vekk.

Elevene brukte arket med tegningen av tallhuset og skrev inn enere og tiere på hver side.


Hva ville skje?

For oss var det viktig at elevene skulle undre seg og stille spørsmål til tallene og deres plass. Vi opplevde at elevene kom med forslag og forklaringer til hva som ville skje i tallhuset.

Etter hvert som elevene hadde sortert tallene og blitt enige, sjekket vi det sammen og gikk tilbake til animasjonen i Jeg kan regne 1B. Når animasjonen hadde vist hvordan 10 står i tallhuset, stoppet vi animasjonen igjen. Derfra skulle vi finne ut hvordan det ville bli når vi talte 11 og 12 osv.

Les mer om Jeg kan regne 1-4

_______________

Trude Haugen Eide og Siri Een jobber til daglig som lærere ved Skranevatnet skole i Bergen. De har elever på 1. og 2.-trinn og har lang erfaring med å bruke digitale læremidler i undervisningen.

Relaterte innlegg

Del innholdet

You must be register

Klikk her for å registrere

Legg til en kommentar