Tilbud på digitale læremidler

Publisert: 2020-04-22 09:40:12
Kategori: Den teknologiske skolesekken , Engelsk , Matematikk , Naturfag , Norsk , Norsk som andrespråk , Spesialpedagogikk

Kunnskap.no sine digitale læremidler har hjulpet flere tusen lærere og elever gjennom perioden med hjemmeskole. Lærere og elever har kunnet jobbe effektivt og målrettet ved bruk av animasjoner, filmer, oppleste oppgaver og gode differensieringsverktøy.

skoleavtale på digitale læremidler i matematikk, naturfag norsk og engelsk

Når skolene etterhvert åpner opp igjen vil skoledagen bli annerledes. Det blir mindre undervisningsgrupper og mer av undervisningen kommer til å foregå utendørs. I den anledning legger vi alle våre læremidler tilgjengelig i appen vår, mLibro! Det gjør at elevene kan laste ned innholdet vårt på pc, nettbrett og mobil. Det betyr at elevene kan ha tilgang til alt vårt innhold selv om naturfagstimen foregår ute i skogen eller eller det er matematikk på fotballbanen. Gjennom appen kan elever også levere bilder og filmer rett til lærer. Læremidlene funger like bra uten nett.

Læremidlene fra Kunnskap.no legger til rette for praktisk aktivitet. Elevene kan med fordel praktisere teoriene utenfor klasserommet. Slik vil elevene tilegne seg praktiske forståelse og utvikle ferdigheter fra «hverdagslivet».

Jeg kan regne 1-4

Oppgaver i Jeg kan regne 1-4 tar utgangspunkt i kjente omgivelser for elevene. Oppgavene kan løses praktisk ved at elevene går ut og eksempelvis systematiserer bladtyper eller organiserer kongler i femmer-grupper.

Språkstien

Med fokus på sang- og ordleker blir Språkstien en favoritt blant elevene. Læremiddelet er bygget på Jørgen Frost sin plan for begynnende lese og skriveopplæring.

Friends

Dette digitale læremiddelet stimulerer elevene til å ta i bruk det engelske språk fra første stund. Med detaljerte undervisningsopplegg til hver time kommer dette til å hjelpe til god, variert og tilpasset undervisning fra første stund.

Matematikk 8-10

Gjennom oppgaver som er koblet tett til elevenes hverdag og praktiske situasjoner som forklares med matematiske begreper og utregninger fungerer læremiddelet godt som utgangspunkt til praktisk undervisning. La elevene jobbe med spill i sannsynlighetsregning eller jobbe med pytagoras i skolegården.

Syklus 8-10

Med et digitalt læremiddel som vektlegger undring og forståelse er det enkelt for lærer å kombinere det teoretiske med det praktiske. La elevene se animasjoner og filmer som forklarer fenomener, mens de går ut i nærmiljøet og observerer og forklarer.

Ordimellom 8-10

Et læremiddel der elevene jobber med lese- og skrivestrategier, løser interaktive oppgaver og kan selv velge om de vil lese eller lytte til tekstene.

Brettmatte

Et eget læremiddel for elever i matematikkvansker. Oppleste tekster og visuelle oppgaver er til stor hjelp når elevene strever i matematikk. Det lar seg kombinere med Matematikk 8-10 og bidrar enkelt til differensiering av lærestoffet.

Skills

Hvordan er egentlig ferdighetene til elevene i engelsk? Ta plasseringstesten og gi elevene dfferensierte oppgaver i grammatikk- og vokabulartrening.

Vi tilbyr nå rabatterte priser på skoleavtaler med appen mLibro inkludert. I tillegg kommer refusjon gjennom den teknologiske skolesekken på rundt 30%.

1-4 Praktisk og tilpasset inneholder:

Jeg kan regne 1-4

Friends 1-4

Språkstien: 1-2

Pris: kr 6 500 eks mva

Til bestilling8-10 Tverrfaglig og tilpasset inneholder:

Matematikk 8-10

Syklus 8-10

Ordimellom

Brettmatte

Skills

Pris: kr 10 000 eks mva

Til bestillingDel innholdet

You must be register

Klikk her for å registrere

Legg til en kommentar