Læremidlene gir dem den ekstra piffen

Publisert: 2017-01-25 16:05:05
Kategori: Matematikk

Hvordan motivere? Hvordan lærer elevene best av hverandre? Slike spørsmål ligger til grunn når lærer Gro Sydseter planlegger timene. Hun er kontaktlærer for 4. trinn og jobber som spes.ped-koordinator ved Prestebakken skole i Halden.

På skolen, der hun har jobbet i 23 år, bruker de læremidler fra forlaget Kunnskap.no, og blant annet det engelske læremidlet Friends i engelsk og Jeg kan regne 1-4 som skal forebygge matematikkvansker. 

Bestill uforpliktende prøvetilgang i 30 dager

Motivasjon foran dataen 

— Det jeg synes er veldig fint med Jeg kan regne er at elevene først blir introdusert for en teoribolk. Vi pleier å lage et løp slik at vi får samkjørt den øvrige undervisningen med oppgaver fra nettressursen, sier Sydseter.

For eksempel har elevene jobbet med å måle opp centimeter og meter i klasserommet, og etterpå lar hun elevene få jobbe med oppgaver i Jeg kan regne 1-4.

— Det er mye mer motiverende å sitte og jobbe på dataen enn med læreboka. Dessuten får de jo svar med en gang om de har gjort oppgaven riktig eller ikke. De ser også hva de har gjort feil og de kan lære av det.

Mer praktisk trening

Elevene må ikke nødvendigvis sitte alene foran hver sin maskin. Noen ganger jobber de hver for seg, mens andre ganger jobber de i mindre grupper eller to og to.

— Personlig synes jeg at elevene får mye mer praktisk trening når de jobber med disse læremidlene, enn når de for eksempel sitter og leser i ei bok. Hadde vi hatt PC til alle elevene, hadde vi kunnet bruke nettressursene fra Kunnskap.no i stedet for bøker.

Hun ser også fordelen med å sitte to og to.

— Da kan de hjelpe hverandre dersom de ikke får det til. De kan diskutere seg fram til riktig svar. Hvor hører den hjemme? Hva blir telleren? osv. 

Hjemmelekser digitalt

Prestebakken skole gir også hjemmelekser fra de digtale læremidlene. Gro Sydseter har ansvaret for en spesped-gruppe, og hun gir dem lekser fra nettressursen Friends hver uke. I disse gruppene har hun sett fremgang blant elevene.

Etter at hun har delt ut lekser kan hun gå inn og se hva elevene har jobbet med, hvor lang tid de har brukt på de ulike oppgavene og ta utskrift av detaljerte elevrapporter.

— Elevene er mye mer engasjert når de jobber med dette. Friends gir dem lyttetrening, de får høre hvordan den engelske uttalen er. Det har vært veldig god respons på de elevene jeg har hatt i gruppa, sier Sydseter.

Del innholdet

You must be register

Klikk her for å registrere

Legg til en kommentar