Kort botids-eksamen like om hjørnet

Publisert: 2018-04-25 13:13:10
Kategori: Norsk som andrespråk

Av Helene Winsents

Med våren kommer eksamenstid, og selv om de fleste gleder seg til å gjøre ferdig skoleåret, så er det ikke alle som gleder seg til eksamen. Det er selvsagt en del grep man kan gjøre selv for å berolige de verste eksamensnervene. Det hjelper alltid å være godt forberedt, og tenke at det kan jeg i hvert fall.

Her kommer en liten sjekkliste før eksamen, som er tilpasset eksamen i VG3, Norsk for språklige minoriteter med kort botid (fagkode NOR 1405-1410):

  1. Fagbegreper er viktig, også i norskfaget: Elevene forventes å kunne sentrale begreper om virkemidler, sjanger, språk og retorikk – og vise at de kan bruke dem.
  2. Det kommer tekster på sidemål: Elevene bør være forberedt på at det kommer tekster på sidemålet som de skal lese og forstå hovedinnholdet av.
  3. Bruk god tid på forberedelsesheftet: Hjelp elevene å forstå tekstene, sett dem gjerne inn i en sammenheng, men ikke prøv å «gjette» oppgavene som kommer til tekstene. Det kan komme helt andre spørsmål enn det læreren «forutser».
  4. Les både oppgaven og kommentaren godt: Hver oppgave har en forklarende kommentar som sier litt om hvordan oppgaven skal løses. Elevene bør jobbe med å lese oppgaver, forstå begreper som «drøfte», «vurdere» og «begrunne», og forsikre seg om at de har forstått oppdraget.
  5. Cirka 250 ord er 250 ord +- 10 prosent: I kortsvarsoppgaven skal elevene vise at de kan trekke ut det viktigste og formulere dette presist. Både for langt og for kort svar kan trekke karakteren ned.
  6. Pass opp for parafrase: Selv om elevene skal trekke ut det viktigste i en tekst, betyr det ikke at de skal skrive av teksten. Det vil også være knyttet spørsmål til teksten som de skal svare på. Å gjengi en tekst mer eller mindre i sin helhet (parafrase), trekker karakteren ned.

Det sensor vurderer: Om elevene forstår teksten og spørsmålet, om de kan bruke et forståelig språk, om de kan strukturere en tekst og holde seg til tema, og om de kan tilpasse språket til formål og mottaker.

Innlegget er skrevet av Helene Winsents, som var sensor i 2017. Hun har lang erfaring som lærer i norsk som andrespråk i videregående. I tillegg er hun medforfatter av NorskPluss Kort botid. 

Relaterte innlegg

Del innholdet

You must be register

Klikk her for å registrere

Legg til en kommentar