"Hjemmeskole" - oppfølging med elevrapporter

Publisert: 2020-03-12 14:32:32
Kategori: Den teknologiske skolesekken , Engelsk , Matematikk , Naturfag , Norsk , Norsk som andrespråk , Spesialpedagogikk

Abonnerer skolen/kommunen/fylket ditt på læremidler på Kunnskap.no?

I nettressursene på Kunnskap.no kan elevene jobbe selvstendig med oppgaver. Lærere kan se hva elevene har jobbet med, når de har jobbet og hvordan de har gjort det. Dermed er det mulig å gi dem veiledning selv om de ikke er på skolen. 

Last ned lærerveiledning

RAPPORT PÅ NYE PORTAL: Noen skoler har begynt å ta i bruk min.kunnskap.no som har mer visuelle rapporter enn tidligere. Prinsippet er det samme uansett hvilken innlogging skolen bruker. Lærere kan se hva elevene har jobbet med, når de har jobbet og hvordan de har gjort det.  

Innlogging

Trykk Logg inn på portalen, øverst til høyre.

De fleste abonnenter bruker innloggingen Kunnskap.no med Feide. Lærere og elever får automatisk tilgang når de logger seg på.

Mangler skolen tilgang? Eller er det behov for flere læremidler?

På produktsidene på Kunnskap.no er det mulig å be om prøvetilgang.

Det er gratis den første måneden. Tilgangen gis fortrinnsvis via Feide, sånn at elever og lærere får automatisk tilgang ved første gangs innlogging.

Del innholdet

You must be register

Klikk her for å registrere

Legg til en kommentar