Henter innhold på en ny måte

- Kategorier: Matematikk , Naturfag

Tar utgangspunkt i Kartleggeren og Nasjonale prøver for å lage en god læringsøkt.

Vi snakker med lærer Lars Iver Hofsmarken på vei hjem fra en travel skoledag. Han har akkurat kjørt et tverrfaglig opplegg med elevene sine på ungdomstrinnet ved Vøyenenga skole.

Når han lager opplegget, bruker han innhold fra portalen minKunnskap.no. Det nye LMS-et fra forlaget Kunnskap.no.

UTENFOR SKJERMEN: Lærer Lars Iver Hofsmarken er opptatt av å legge til rette for tverrfaglig og variert undervisning. Av og til går de også ut i naturfagstimen.

Tverrfaglige opplegg

­– Alt er samlet på ett sted. Det er det som gjør det så enkelt å lage tverrfaglig opplegg. Jeg liker at man kan tenke ut i fra både norsk- og naturfagsboka, at man kan sikte mot Fagfornyelsen ved å hente innhold fra ulike fag, sier Hofsmarken.

Han forteller at de tar utgangspunkt i Kartleggeren og Nasjonale prøver når de henter ut innhold. I klassen til Hofsmarken er det mange IOP-elever. Nivået er sprikende.

– Derfor må vi differensiere i matematikk. Nå er temaet algebra. Du kan si at 50-60 prosent jobber på samme nivå og følger progresjonen i boka. For dem som er IOP-elever, passer vi på at de får gjentatte repetisjoner av det grunnleggende, sier den rutinerte realfagslæreren.

EGEN APP: Alle oppgaver kan lastes ned på mobil eller iPad, noe som gjør det mulig å jobbe offline. Foto: Sverre Chr. Jarild

Tilpasser

Videre er det lett å tilpasse også for de sterkeste. Enkelte elever jobber med 1T, mens de svakere elevene kanskje jobber med pensum for 1.-4.trinn (Jeg kan regne).

– Elevene er gode digitalt. Vi ser at de blir selvstendige når de får jobbe i portalen. Da kan de jobbe med utvalgte oppgaver for den enkelte elevgruppe.

Dybdelæring

Elevene får lest opp oppgaver, får detaljerte forklaringer og får drillet seg i verktøyet fra portalen.

– De får umiddelbar respons på det gjør. Kan prøve igjen og igjen til de får det til. De kan flytte rundt og sette ting i riktig rekkefølge, sier Hofsmarken. – Det er lett for meg å se hvor skoen trykker og hvor mye tid de har brukt. Da kan jeg veilede dem til å jobbe ekstra med utvalgte oppgaver.

Han innleder gjerne en økt med tavleundervisning og konkreter. Når de etterpå logger seg inn på minKunnskap, blir det enkelt for læreren å se hvem som trenger mer undervisning.

Dette blant annet ved hjelp av funksjonaliteten «Læringsanalyse» som er integrert i plattformen.


TYDELIG GRAFIKK: Lærer demonstrerer hvordan man jobber med funksjoner i Matematikk 8-10. Foto: Sverre Chr. Jarild

Variert undervisning

Hofsmarken løfter fram variasjonen i innholdet av oppgaver.

– Oppgavene er veldig varierte. Det er mange innfallsvinkler når du jobber digitalt med denne type oppgaver. Jeg kan variere undervisningen fra elev til elev og se hva de responderer på. Her bruker jeg også å tegne en del på tavla parallelt.

Shopper oppgaver

Lars Iver Hofsmarken bruker portalen som en handlekurv. Går fra oppgave til oppgave og legger dem i «verktøykassa» si.

– Det er genialt at man kan «shoppe» oppgaver som man vil og lage et opplegg. Ved hjelp av to fagtimer kan vi for eksempel se på algebra og holde på med repetisjon av klokka samtidig. Kjøre et toløp.

Han henviser til de svake elevene, som kan bli frustrerte over å se den tjukke læreboka.

– I minKunnskap kan vi lage små oppgaver. Det gjør bolken overkommelig for denne elevgruppen.

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook